Hemen zaude

LABek Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio legeak haustekotan ez egiteko bankuen mesedean eta bere langileen kaltean

Hile honetan Madrilgo Auzitegi Gorenak ebazpena kaleratu du Eusko Jaurlaritzak 2010ean langile publiko guztien soldatari %5eko murrizketa egiteko hartu zuen erabakia konstituzioaren kontra izanik, legez kontrakoa dela ebatsiz. Hau da, EAEko enpresa publikoetako langileei soldata lapurtzeko  Konstituzioa urratu egin zuela onartuta dituen eskumenak gaindituta.

Kontua da garai hartan Espainiako Gobernuak bankuen zorrak ordaintzeko helburuarekin hartu zituen neurrien artean administrazio publikoetako langileentzako %5eko soldata murrizketa agindu zuela, esplizituki enpresa publikoak bazter utzita. Eusko Jaurlaritza are solidarioagoa izan nahi, eta agindua egokitzeko garaian Araba, Bizkai eta Gipuzkoako enpresa publikoetako langileei ere luzatu zien murrizketa. LABek Euskal Telebistaren kontra jarritako salaketaren bidearen amaieran Jaurlaritzaren erabakia legez kontrakoa izan zela argi gelditu da.

Zoritxarrez, LABek egunero-egunero espainiar legedia eta egitura juridikoa erabili behar izaten du euskal langileen eskubideak defendatzeko, oraingoan bezala. Horrela Langileen Estatutua, lan legeria, Madrilek ezarritako epaile eta idazkariekin eta abarrekin aritu behar izan du beti, lan harremanetarako euskal esparrua existitzen ez delako... oraingoz.

Oso argi dago, hasiera-hasieratik langile publikoei egindako soldata, kontratazio eta lan baldintzen lapurretak bankuek sortutako zorra (gobernuek eufemistikoki “zor publikoa” deitzen dutena) kitatzeko erabili dela. Grafikoan argi ikusten da bankuen zorrak goranzko despegea hasi zirenean hartu zituztela neurriok. Zor publikoa handitzea berez ez litzateke txarra, gastu eta zerbitzu sozialak handitzeko izango balitz, baina argi eta garbi dago ez dela kasua. Konstituzioa bera ere ezkutuan aldatu zen hain zuzen ere zor publikoaren kitapena hauen aurretik lehenesteko.

Berriro ere Eusko Jaurlaritzari exijitzen diogu egindako murrizketa guztiak atzera botatzeko: ordezkapenak, gaixotasunengatik, kontziliazioa, euskara planak, berdintasun planak, lan osasuna, 2012ko abenduko paga... eta jakina langile publiko guztien soldatak. Funtzionarioak izan, laboralak, enpresa publikoetakoak eta azpikontratetakoak.

Honen haritik enpresa publikoetako langile guztiei 2010etik lapurtutako soldatak itzultzeko eta lapurtzen ez jarraitzeko exijitzen diogu Eusko Jaurlaritzari. Horretarako bide guztiak erabiltzen jarraituko dugu: negoziazio mahaiak, epaitegiak eta borroka sindikala. Kasu honetan legea bete baino ez dute egin behar gainera. Ezin diote berriro ere “zalantza juridikoaren” komodinari heldu. Paradoxikoa da PSEk, delako autogobernuaren izenean, defendatzen duen Konstituzioa urratu izana. Bitxia da ere Madrilekiko beti horren zintzo eta leiala den PNVk bide “desobediente” bera mantendu izana urte hauetan guztietan, murrizketa propioak gehituz gainera. Paradoxikoa eta desobediente baino, jokabide iruzurtiak dira.

Hauteskunde testuinguru honetan PNVk hobekuntza txiki batzuk argitara ditzake, alde bakarrez hartutakoak gainera. LAB ez da tranpetan erortzen, eta Sektore Publikoari benetako konponbidea emateko urratsak emateko prest dago. Horretarako Euskal Enplegu Publikoaren Lege proiektua atzera botatzeko eskatzen diogu Gasteizko Parlamentuari. Baita Sektore Publikoari eragiten dizkien lege guztiak hasiera-hasieratik eragile guztien benetako parte hartzearekin negoziatzea exijituko diogu etorriko den Jaurlaritza berriari.

 

LAB pide al Gobierno Vasco que si va a incumplir leyes no lo haga en favor de los bancos y en contra de sus trabajadores y trabajadoras

Este mes el Tribunal Supremo ha hecho pública la resolución en la que sentencia que la decisión que tomó el Gobierno Vasco en 2010 de recortar un 5% el salario a todas y todos los trabajadores públicos al ser inconstitucional va en contra de la ley. Es decir, que para robar el sueldo a las plantillas de las empresas públicas de la CAPV incumplió la Constitución al haber superado las competencias que se le admite.

La cuestión es que entre las medidas que tomó el Gobierno de España con objeto de pagar las deudas de los bancos se ordenó el recorte de un 5% del sueldo a las trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas, dejando aparte explícitamente a las empresas públicas. El Gobierno Vasco quiso ser aún más solidario y a la hora de adaptar el mandato de Madrid amplió el recorte a las plantillas de las empresas públicas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Al final del recorrido de la denuncia que interpuso LAB contra Euskal Telebista ha quedado claro que la decisión de Jaurlaritza fue tomada en contra de la ley.

Por desgracia, LAB tiene que emplear todos los días tanto la legislación como la estructura jurídica española para defender los derechos de las y los trabajadores, como en este caso. Así siempre ha tenido que lidiar con el Estatuto de los Trabajadores, legislación laboral, jueces, juezas y secretarios y secretarias judiciales y demás, ya que no existe un marco vasco de relaciones laborales... por ahora.

Está muy claro desde el principio que el robo de salarios, contrataciones y condiciones laborales se ha hecho para pagar la deuda creada por los bancos (a la cual los gobiernos denominan eufemísticamente “deuda pública”). En el gráfico queda bien claro que las medidas fueron tomadas precisamente cuando las deudas de los bancos comenzaron un despegue hacia arriba. El aumento de la deuda pública no es mala en sí, siempre que sea para aumentare el gasto y los servicios sociales, pero es evidente que no es el caso. Se modificó a escondidas la misma Constitución precisamente para dar prioridad al pago a los bancos frente a estos servicios.

Volvemos a exigir al Gobierno Vasco que retire todos los recortes aplicados: sustituciones, bajas, conciliación, planes de euskara, plantes de igualdad, salud laboral, la paga de diciembre de 2012... y por supuesto los sueldos de todas y todos los trabajadores públicos. Sea personal funcionario, laboral, de empresas públicas y subcontratas.

Por ello le exigimos al Gobierno Vasco que devuelva los salarios robados desde 2010 a todas y todos los trabajadores de las empresas públicas, y que deje de seguir robando. Para ello utilizaremos todos los caminos: mesas de negociación, juzgados y lucha sindical. En este caso además no tienen más que cumplir la ley. No pueden utilizar otra vez el comodín de la “inseguridad jurídica”.  Es paradójico que el PSE, en nombre del llamado autogobierno, incumpliera la Constitución que defiende. También es curioso que el PNV que siempre ha sido tan obediente y leal a Madrid haya mantenido esta vía “desobediente” durante todos estos años, añadiéndole recortes de cosecha propia. Más que paradójicas y desobedientes, son  actuaciones tramposas.

En este contexto electoral el PNV puede hacer públicas algunas mejoras, tomadas además de forma unilateral. LAB no cae en esas trampas, y está dispuesto a dar pasos hacia una solución real para el Sector Público. Para ello solicitamos al Parlamento de Gasteiz que retire el proyecto de Ley de Empleo Público Vasco. También exigiremos al Gobierno Vasco que venga que todas las leyes que afecten al Sector Público sean negociadas desde el principio con todos los agentes con una participación real.