Hemen zaude

ETBren kontratazio politika kontrol ideologikoaren mesedetan

Berriro ere, albistegietako ardura postu bat betetzeko, langileen artean konfiantza nahiko eskaintzen duen langilerik ez omen du topatu Zuzendaritzak, eta lan hitzarmenetik kanpo dagoen beste kontratu bat egitea erabaki du. Horrela, dauden bost arloetatik bi ardura daude bertako lan kontratuekin beteta -Politika eta Nazioartea- eta beste hirurak -Gizartea, Kultura eta Ekonomia- zuzendaritza kontratuekin betetzen ari dira. Beraz irizpide profesionalez gain, Lan Hitzarmena eta Lan Poltsa ere urratu egin dira.

Albistegietako arlo-buruak izendatzeko garaian «konfiantzaren» irizpidea ezinbestekotzat hartu ohi du Zuzendaritzak, irizpide profesionalen gainetik. EITBn kontrol ideologikoa bermatzeko bi tresna erabili izan ditu nagusiki: bata, ardura postuetan konfidantzako jendea jartzea; eta bestea autozentsura bultzatzeko langileak prekarietatean edukitzea. LABek horien kontra borrokatu du beti, eta borrokatzen jarraituko du.

Guretzat oso garrantzia handia du lan poltsa garden eta objektiboak egotea, beti ere kontrol egokia eginda. Bai langilearentzat suposatzen duen babesagatik eta lan baldintzen kalitateengatik, bai eta komunikabide publikoa izanik, jendarteari zor zaion berdintasun eskubidea bermatzeko eta kalitateko informazio objektiboa eskaintzeko ere.

EITBko LABek jokabide hauek publikoki salatzen jarraituko du, instituzioetan (epaitegiak, Parlamentua, Administrazio Kontseilua...) abiatutako bideak ekintza sindikalaren bidez osatuz.

LAB-EITB, 2016ko otsailaren 29an

 

LAB-EITBren webgunean informazio osagarriak topa ditzakezu:

Otra vez la Dirección por lo visto no ha encontrado a nadie entre la plantilla que le merezca la suficiente confianza para cubrir un puesto de responsabilidad en los informativos, y ha decidido realizar otro contrato fuera de convenio. De este modo, de las cinco responsabilidades de áreas existentes son dos las cubiertas mediante contratación laboral -Política e Internacional- y las otras tres -Sociedad, Cultura y Economía- se están cubriendo mediante contratos de dirección. Es decir que además de los criterios profesionales, se han incumplido también el Convenio Colectivo y la Bolsa de Trabajo.

A la hora de designar responsables de áreas de informativos, la Dirección ha venido manteniendo como criterio imprescindible el de la «confianza», por encima de criterios profesionales. Ha venido empleando principalmente dos herramientas para garantizar el control ideológico en EITB: una, colocar en los puestos de responsabilidad a gente de confianza; y la otra mantener en la precariedad a las y los trabajadores para impulsar la autocensura. LAB siempre ha luchado contra ello, y va a seguir luchando.

Consideramos muy importante la existencia de bolsas de trabajo transparentes y objetivas, por supuesto con un adecuado control. Tanto por la protección que supone para el o la trabajadora, como para garantizar a la sociedad el derecho de igualdad como la oferta de información objetiva de calidad, al ser un medio de comunicación público.

LAB de EITB va a seguir denunciando públicamente este tipo de actuaciones, en las instituciones (juzgados, Parlamento, Consejo de Administración...) complementando las iniciativas en marcha con la acción sindical.

LAB-EITB, 2016ko otsailaren 29an

 

Puedes encontrar información complementaria en la web de LAB-EITB: