Hemen zaude

Juan Diego BEAZeko zuzendari postutik kentzeko eskatuko du EH Bilduk, epaileek lan arloko iruzurra egin duela ebatzi ostean

EITBEH Bilduk Bizkaiko Foru Aldundiari azalpenak eskatuko dizkio Juan Diego Casalsen arduren inguruan. Diegok, EITBko gerente zela, legez kanpoko langile lagapena egin zuela ebatzi du Justiziak. Egun BEAZ foru elkarteko zuzendari denak, lan arloko iruzurra gauzatu zuen. EITBko gerente zen garaian, M4F enpresa sortu zuen, EITBrenak ziren langileak lan baldintza kaskarragoetan azpikontratatzeko. Zenbait langilek auzia epaitegietara eraman ostean, arrazoia eman die epaileak eta salaketa aurkeztu zuten langileak EITBko langile gisa aitortu behar izan ditu irrati-telebista publikoak, 2015eko lehen egunetik aurrera.

Irune Soto EH Bilduko batzarkide taldeko bozeramailearen hitzetan, “onartezina” da Juan Diegok BEAZeko zuzendari postuan jarraitzea. “Diegok enpresa bat sortu zuen EITBko gerente zela, EITBko langileen eskubideak urratuz, onura pertsonala eskuratzeko. Iruzur egin duela frogatu da. Ezin dugu inolaz ere onartu, halako portaera izan duen pertsonak egun Foru Aldundiko goi kargu arduretan jarraitzea. Iruzurgileek ezin dute erakunde publikoetan tokirik izan”.

BEAZ foru elkartea enplegu sustapenerako erakundea da. Enpresa berritzaileei laguntza eskaintzeko ardura du baita Foru Aldundiak arlo horretara bideratzen dituen diru laguntzak diseinatu eta banatzeko helburua ere, besteak beste.

Koalizioak Imanol Pradales Ekonomia Sustapen saileko diputatuaren batzorderatze eskaria egin du, Aldundiko ordezkariak Juan Diego kargugabetuko al duen argitu dezan, BEAZeko zuzendariak EITBko zuzendari zela bertako langileen eskubideak urratu dituen iruzurra gauzatu duela ikusita.

Sotok gaineratu duenez, “Juan Diegoren iruzurra Andoni Ortuzar EITBko zuzenadari zenean gauzatu zen eta ez da Ortuzarren zuzendaritzapean izandako gertakari salagarri bakarra”. M4F sasi-enpresaz gain, EITBren zerbitzuak azpikontratatzeko beste enpresa batzuk sortu ziren Ortuzar EITBko zuzendari zen garaian, EITBko zenbait goi karguren partaidetzarekin. Esaterako, Vilau Media enpresa, Juan Diego Casals partaide zuena. Vilau Mediak porrot egin eta bankuekin zorrak ordaindu ezinik geratu zen baina EITB abal-emaile zuenez, erakunde publikoak egin behar izan zion aurre eta ondorioz, 700.000 euroko diru publiko galera eragin zuen.

http://bizkaikobbnn.ehbildu.eus/2015/01/21/juan-diego-beazeko-zuzendari-...

Etiketa: 

EH Bildu demanda el cese de Juan Diego como director de BEAZ, tras la sentencia que corrobora que realizó fraude laboral

EH Bildu exigirá explicaciones a la Diputación Foral de Bizkaia por mantener a Juan Diego Casals como director de BEAZ, pese a que la Justicia haya determinado que cometió una cesión ilegal de trabajadores cuando era gerente de EITB. Diego cometió, por tanto, un fraude laboral. El que fuera gerente de EITB, creo la empresa M4F para subcontratar empleados la radiotelevisión pública en peores condiciones laborales. Varios de los trabajadores afectados denunciaron su situación y recientemente el juez les ha dado la razón, obligando así al grupo EITB a incorporarles como trabajadores propios a partir del primer día del año 2015.

Según la portavoz del grupo juntero de EH Bildu Irune Soto, resulta “totalmente inaceptable” que Juan Diego continúe al frente de la entidad foral BEAZ. “Diego creó una empresa pantalla cuando era gerente de EITB, para obtener beneficio personal a costa de los derechos de los y las trabajadoras. Se ha demostrado que cometió un fraude. No podemos admitir de ninguna manera que una persona con actitudes de ese tipo siga ocupando un ato cargo de la Diputación Foral. Los defraudadores no pueden tener cabida en las instituciones públicas”.

EITB

La sociedad foral BEAZ es un ente creado para la promoción del empleo. Tiene como objetivo facilitar ayuda a las empresas innovadoras, así como diseñar y otorgar las ayudas públicas que el gobierno foral ofrece en ese ámbito.

La coalición ha solicitado la comparecencia del diputado de Promoción Económica y Empleo Imanol Pradales para que aclare si la Diputación va a cesar o no a Juan Diego Casals, tras la sentencia que dictamina que cometió un fraude en contra de los derechos de los y las trabajadoras de EITB.

Soto ha señalado además que “el fraude llevado a cabo por Juan Diego tuvo lugar durante el periodo en el que Andoni Ortuzar era director de EITB y no fue el único hecho denunciable durante la dirección de Ortuzar”. Además de la empresa-pantalla M4F, se crearon varias empresas más para la subcontratación de servicios de EITB bajo la dirección de Ortuzar. Esas empresas contaban con la participación de algunos altos cargos del ente público de comunicación, como es el caso de Vilau Media, de la que Juan Diego también era socio. La empresa Vilau Media generó una pérdida de 700.000 euros de dinero público ya que su quiebra económica tuvo que ser asumida por EITB, avalista de la empresa frente a las deudas bancarias a las que Vilau Media no respondió.

http://bizkaikobbnn.ehbildu.eus/es/2015/01/21/eh-bildu-demanda-el-cese-d...