Hemen zaude

LABen irakurketa Eusko Irratiko lanpostuen deialdiaren harira

Auziaren gakoak

Askotariko iritziak entzun dira azken egunetan apirilaren 29an EITBko Administrazio Kontseiluak Eusko Irratiko kontratazioen inguruan hartutako akordioaz. Lehenik eta behin akordio hori Administrazio Kontseilua osatzen duten eragile politiko, sozial eta sindikalen bi herenen gehiengo kualifikatuak onartuta eman zela azpimarratu nahi dugu (LABen ustez kontrako bozka bakarrak PPren eskutik etortzea nahikoa esanguratsua delarik).

euskoIrratia.jpg

Aferaren jatorria aspaldikoa da; ez da gure asmoa oraingoan honen bilakaeraren errepaso osoa egitea baina ezin aipatu gabe utzi honen sorburua garai horretan EITBko zuzendaria zen Andoni Ortuzarren zuzendaritza taldeak egindako kontratazio irregularretan dagoela. Izan ere, 2010ean Lan Ikuskaritzak berak talde honek egindako kontratu merkantilak egoera irregularrean gauzatzen ari zirela nabarmendu eta salbuespenezko egoera bat sortu zen eremu honetan, sarbideari, aukera berdintasuna eta egonkortasunari dagokionez egoera ezberdinak sortuz langileen artean.

Egoera hau urteetan luzatu da hainbat egoera bidegaberi bide emanez. Tartean 2008an Bizkaiko Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren Ikuskaritzak antzemandako irregulartasunak, kontratu mota honen bidez ogasun publikora 4 bat milioi euro gutxiago sartu izana salatuz. LABek egoera hau zuzentzeko eskaera egin du behin eta berriz, azken urteetan zuzendaritzatik pasatu diren arduradun ezberdinek egoerari aterabiderik eman ez diotelarik. LABen eta Administrazio Kontseilua osatzen duten eragileen gehiengo zabalaren ustez apirilaren 29ko akordioak egoera zuzentzeko oinarria jartzen du. Zentzu horretan begirunez aintzat hartzen ditugu garai horretan kontratu merkantil bidez Radio Euskadiko plantillaren parte izatera pasatu ziren langileetako batzuk ekainera begira planteatzen dituzten ekimen eta mobilizazioak.

Baina badira akordio honen inguruan EITBko langileei eta, oro har, euskal jendarteari begira argi eta garbi utzi nahi ditugun ideia batzuk:

• Akordio honek hainbat urtez luzatu den egoera irregularra konpontzeari bide ematen dio:

◦ Eusko Irratiak egiten duen eskaintza zerbitzu publikoa den heinean, zerbitzu publikoetako langileen sarbiderako funtsezkoak diren berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioak aplikagarriak izango zaizkie langile guztiei.
◦ Horretarako printzipio horien bidez osatutako lan poltsa erabiliko da, azken urteotan osatuta egon den poltsa horretatik aipatu irregulartasunak direla medio apenas kontrataziorik egin ez delarik, deialdi publikoen bidez bertan sartutako hainbat langile kontratatzeko aukera ukatu zaielarik.
 

• Akordioak 49 lanpostu egonkortuko ditu eta jubilazioak gauzatzeko beste zortzi aurreikusi:

◦ Eusko Irratian, EITBn eta oro har zerbitzu publikoetan ematen den behin-behinekotasun tasa altua mugatu, ordezkapenak bete eta kalitateko enplegu publikoaren sorrerarako bitartekoa da honako akordioa, alde handiarekin inoiz egin den lanpostu deialdirik handiena.
◦ Ezin dugu ahaztu arduradun politiko ezberdinen erabakien ondorioz eta hainbat zuzendariren utzikeria medio, inoizko behin-behinekotasun tasa altuenekin aurkitzen garela zerbitzu publikoetan. Kalitateko zerbitzu publikoak eskaintzeko, kalitateko lanpostuak ezinbestekoak diren heinean, horiek egonkortzea izango da gure apustua.
 

• Negoziazio kolektiborako gure eskubidea indartzen du akordio honek:

◦ Akordioak, lanpostu hauen egonkortzea 2016an bukatuta, plantila estrukturalaren negoziazioa langile batzordearen eskuetan uzten du. Zentzu horretan LABentzat akordio hau kalitateko eta ezinbesteko den zerbitzu publikoa eskaintzeko ezinbestekoa den langile kopurua negoziatu ahal izateko gainditu beharreko lehenengo afera da.
◦ Akordioan jaso nahi izan dugunez, plantila horren behin betiko zehaztapena zuzendaritzak langile batzordearekin egin beharreko negoziazioaren baitan kokatzen da.
◦ Sinatutakoak beraz, aldi baterakoak diren lanpostuetatik oraingoz 49 finko bihurtuz egonkortzea suposatzen du, eta prozesua amaitutakoan beste 8 gehiago gutxienez. Ez da lanpostu bat ere galduko, azken batean EITB taldeko pertsonal gastuaren aurrekontua ez baita jaisten. Parlamentuak 2014rako onartutako aurrekontuetan (Administrazio Kontseiluak baztertu zuena) EITB osoan plantila murrizketa aurreikusten bazen ere, Eusko Irratian eta Gasteiz Irratian handitzeak jasotzen ziren. Akordio honen arabera irratietarako aurreikuspen hori gehiago handitzen da, hain zuzen ere.
 
• Akordioa euskararen normalizazio prozesuan urrats berri bat da:
◦ LABen ustez EITBk, Euskal Herriko komunikabide publiko nagusi bezala, ezinbesteko papera jokatu behar du euskararen normalizazio prozesuan. Horretarako, besteak beste, ezinbestekoa izango da bertako langileek euskararen ezagutza ziurtatzea.
◦ Baina horren erantzukizun osoa ezin da langileen esku utzi. Alde horretatik, LABek EITBko zuzendaritzari horren normalizaziorako urrats berriak eskatzen dizkio, adostutako euskara plana garatu ahal izateko behar besteko aurrekontuak zehaz ditzan.
 

• Akordioa aurretik lanean daude langileen behar izanak aintzat hartu eta egonkortze prozesua horretara moldatu du:

◦ Radio Euskadi eta Gasteiz Irratiko langileri osoa elebiduna ez izatearen arazoaren aurrean prozesuaren mailakatzearen proposamena onartu du LABek, zeinaren bitartez langileei aukerak ematen zaizkie euskara maila bi urteko prozesu batean egiaztatzeko, beti ere lanpostu finko zein lan poltsako behin-behinekoak eskuratzeko eskakizun guztiak bete behar direla kontutan edukita.
 

LABek akordio hau bultzatu eta adostearekin erantzukizunez jokatu du. Erantzukizunez langileekiko: bai orain arte lanerako beharrezkoak diren eskakizunak eskuratzeko arazoak egon direlako oposaketa baldintzak egokituz, bai lan poltsetan egon diren, merituak egiaztatu eta orain arte kontratatuak izateko eskubidea mugatua izan duten langileekiko. Aintzat hartuz ere lanpostu hauen egonkortzea kalitateko enplegu publikoaren sorreran eta egonkortasunean urrats esanguratsua dela, are gehiago egungo testuinguruan. Eta erantzukizunez jokatu dugu EITBk eta Eusko Irratiak eskaini behar duten kalitateko zerbitzu publikoarekiko: izan ere, merituak eta gaitasuna behar bezala egiaztatuta izango duen plantila (horren baitan elebitasuna bermatzen duena) eta lanpostu egonkorrak izango dituena ezinbesteko baldintzak baitira horretarako.

Eta ardura berdinarekin jarraituko dugu aurrera begira. Izan ere akordio hau EITB taldeak eta Eusko Irratiak egin behar duten bidean urrats bat baino ez da. Aurretik indarrean zegoen egoera irregular bati konponbidea eman eta nagusiki 2016tik aurrera zuzendaritzak langile batzordearekin negoziatu behar duen plantila estrukturalaren negoziaziorako ezinbesteko baldintza. Zentzu horretan akordio hau ez da ezeren amaiera, plantila estrukturala eta enplegua egonkortzearen aldeko borrokan urrats garrantzitsu bat baizik. Eta negoziazio berrietan ere LABek kalitateko enplegu eta zerbitzu publikoaren aldeko jokaera mantenduko du.

Jatorriz Ortuzarrek buru zuen EITBko zuzendaritzak sortutako, eta hainbat sindikatuk, izan erantzukizun ezagatik, izan pasibitateagatik, izan konplizitateagatik, onartutako egoera honen atzean heldu behar diegun bi eztabaida garrantzitsu izkutatzen dira, biak ala biak, garrantzi eta dimentsio handikoak: batetik, zerbitzu publikoetarako sarbidea era objetibo, garden, aukera berdintasunezko eta dagokion titulazio eta gaitasunezkoa, eta bestetik, nork kontratatzen duen, nor kontratatzen den eta zenbat pertsona kontratatzen diren. 

Etiketa: 

Enplegu publikorako sarbideari buruz

LABek beti defendatu du, eta hala egiten jarraituko du, zerbitzu publikoak denonak direla, eta gainera behar besteko inbertsio publikoz hornitu behar den ondare izateaz gain, ahalik eta funtzionamendurik onena eta ahalik eta kalitaterik hoberena bilatu behar dugula haientzat.

Zentzu honetan, LABek lanpostu publiko guztietara heltzeko eskubide bera dugula denok – lanpostuz lanpostu dagokien gaitasun eta merituak izanik-, eta denok eduki beharko genituzkeela horretarako aukera berdinak. LABek inoiz ez du adiskidekeria defendatuko eta beti honen kontra borrokatuko gara, klase sindikatu batek ezin du bestela egin.

Azken batean zerbitzu publiko bat emango duten langileez ari baikara, eta beraz, administrazio publikoan lan egiteko eskatzen diren printzipioak bete betean izan behar zaizkie aplikagarri: berdintasuna, meritua eta gaitasuna. Ez dugu uste, ezberdintasunak ezberdintasun, inori otuko litzaiokeenik ulergarri mediku izateko unean uneko kudeatzaileak "hatzamarrez" inor hautatzea, aldez aurretik bere gaitasunak ofizialki erakutsi gabe. Esan bezala, dauden ezberdintasunak eta berezitasunak ezberdintasun, Radio Euskadi ere zerbitzu publikoa da, eta beraz, zehaztutako printzipioak ere bazaizkio aplikagarri. 

Edozelan ere, zera azpimarratu nahi dugu: LEP honen bidez, nahi duen orori, zerbitzu hau emateko pertsonarik egokiena eta gaituena dela frogatzeko aukera emango zaiola. 

Nork, nor eta zenbat kontratatzen den gaiaz

Zerbitzu publikoak oro har bere plantilletan guztiz azpigaratuak daudela hamaika aldiz errepikatutako gure irakurketatik abiatuta (0-3 zikloa, EITBNET bera talde honetan bertan, adinekoentzako egoitzak, irakaskuntzako erratioak ...), eta azken urteotako murrizketek eraginda lanpostu suntsiketa handia izan delako gure irakurketatik abiatuta, zera ere esaten dugu, zerbitzu publikoetan izan dira zenbait joera, Gobernuek pertsonal politikan haiek bakarrik erabaki izanak ekarritako arbitrarietateaz gertatutako zenbait joera guk ordea, babesterik ez ditugunak, ez guk ezta gure ustez bere burua klase sindikatutzat duen ezeinek ere. 

Beste garai batzuetan, zuzendaritza organo zenbaitzuk, Ortuzarrek egin bezala, kudeatzen zuten zerbitzua modu zabal eta lasaian kudeatzeko moduko aurrekontua zeukatela ikusi zuten euren burua, eta orduan, diru hori garatu gabe zeudekeen zerbitzuen garapenerako erabili ordez, diru hori erabili izan dute eta publikoaren kudeaketa instrumentalizatu dute kasu batzuetan adiskidekeriaz zenbait pertsona "hatzamarrez" kontratatzeko, zertarako kontratatu ere ondo zehaztu gabe bazen ere. Eta hau gertatu da, gertatu da eta gero garai okerragoetan kontratazio eredu hau hipoteka bilakatu da denontzat, benetako beharrizanetarako kontratazioak egiteko hipoteka. 

Zera esan nahi dugu: kontratazio politikak zerbitzu publikoan beharrizan objetiboen baitan diseinatu eta planifikatu behar dira; horretarako funtsezkoa da erabaki hau, akordio honi esker lortu den bezala, langileen ordezkaritzarekin adostu behar direla, langileak baitira ondoen ezagutzen dituztenak zerbitzuaren beharrizanak, eta are, agian pentsatzen hasi beharko ginateke erabaki hau zerbitzuaren pertsona erabiltzaileen ordezkaritza batekin ere hartua izan ahal izateko sistemaren baten inguruan. 

Bada, LABek oso garbi adierazten du: berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioak aintzat hartzen ez dituen bermerik gabeko kontratazioa sektore publikoak duen etsairik handienetako bat da, kontratazio eredu hau defendatzea ez da enpleguaren defentsa egitea, ezta publikoaren defentsa egitea ere, guztiz kontrakoa baizik, eredu hau defendatzea, nahiz eta hitz oso potoloak izan, zerbitzu publikoei eraso egitea da, kontratazio eredu hau defendatzeak beharrezkoa den kalitateko enplegu publikoaren sorrera are gehiago zailtzen du. 

Zentzu honetan, LABek eragile eta herritar orori debate honi heltzeko gonbitea luzatzen dio, egon dagoen errealitatea eta egon dagoen debatea, baina demagogiarik gabe. 

Hel diezaiogun zerbitzu publikoen gaineko erabakiak hartu behar dituen subjektuaren eztabaidari, eztabaidatu dezagun nola lor dezakegun zerbitzu publikoen gaineko erabakiak unean uneko alderdiarenak izan baino herritargoarena izan daitezen, heldu diezaiogun inoren interes partikularren beharrizanetara baino herritarron eskubide eta beharrizanen araberako eta zerbitzurako sistema garden eta parte hartzailea eraikitzeko moduaren eztabaidari.

Euskal Herrian, 2014ko ekainaren 13an

euskoIrratia.jpgEstos días se vienen oyendo diversas opiniones sobre el acuerdo adoptado el 29 de abril en el Consejo de Administración de EITB sobre las contrataciones en Eusko Irratia. Antes de nada queremos subrayar que dicho acuerdo fue suscrito por una mayoría cualificada de los dos tercios del Consejo de Administración, compuesto por agentes políticos, sociales y sindicales (en opinión de LAB es bastante significativo que los únicos votos en contra llegaran de la mano del PP).

  • Claves del problema
  • Sobre el acceso al empleo público
  • Sobre la cuestión del quién contrata, a quién contrata y cuánto contrata

 


El origen del problema es antiguo; no pretendemos hacer ahora un repaso completo a su evolución, pero no podemos dejar sin mencionar que surgió a partir de las contrataciones irregulares realizadas por el equipo directivo nombrado por el entonces Director General de EITB Andoni Ortuzar. El caso es que en 2010 la misma Inspección de Trabajo indicó que las contrataciones mercantiles realizadas por este equipo se llevaron a cabo de forma irregular, lo que suponía una situación de excepción en este ámbito, en lo que respecta al acceso, igualdad de oportunidades y estabilidad, causando situaciones desiguales en la plantilla.

La situación se ha mantenido durante años causando situaciones no deseables. Entre ellas las irregularidades detectadas por la Inspección de la Seguridad Social en Bizkaia, que denunciaba unos ingresos menguados en unos 4 millones de euros, debido a esta situación contractual. LAB ha solicitado insistentemente una solución a esta situación, a la que no le han dado solución ninguna de las diferentes personas que han pasado por la Dirección. En opinión de LAB y la amplia mayoría de agentes que componen el Consejo de Administración, el acuerdo del 29 de abril pone la base para corregir la situación. En este sentido respetamos las iniciativas y movilizaciones planteadas por varias de las personas trabajadoras de Radio Euskadi que en este tiempo han pasado de tener contrato mercantil a ser parte de la plantilla. No obstante hay unas ideas que queremos dejar bien claras ante las plantillas de EITB y, en general, a toda la sociedad vasca:

• Este acuerdo inicia la solución a una situación irregular alargada durante años:

◦ Siendo la oferta de Eusko Irratia un servicio público, se aplicará a todos y todas las trabajadoras los principios fundamentales para el ingreso en los servicios públicos, que son los de igualdad, mérito y capacidad.
◦ Para ello se utilizará la bolsa de trabajo constituida por estos principios, teniendo en cuenta que los últimos años apenas ha sido utilizada debido principalmente a las mencionadas irregularidades. Son varias las personas que han visto impedida su contratación aún habiendo ingresado en la Bolsa mediante convocatoria pública.
 
• El acuerdo dará estabilidad a 49 puestos de trabajo y prevé otros ocho para jubilaciones:
◦ Se limita la alta temporalidad que se da en Eusko Irratia, EITB y en general en los servicios públicos, y el acuerdo es una herramienta para cubrir sustituciones y crear empleo público de calidad, mediante la mayor convocatoria de empleo habida, con diferencia.
◦ No podemos obviar que mediante las decisiones de las y los distintos responsables políticos y la dejadez de responsables en las Direcciones nos encontramos con la mayor tasa de eventualidad en los servicios públicos. Nuestra apuesta va precisamente por estabilizar los puestos de trabajo para ofrecer servicios públicos de calidad, para lo que son imprescindibles puestos de trabajo de calidad.

 

• Este acuerdo fortalece nuestro derecho a la negociación colectiva:
◦ El acuerdo, una vez finalizada la estabilización de estos puestos de trabajo en 2016, deja la negociación en manos del comité de empresa. En ese sentido, para LAB, este acuerdo es la primera cuestión a solventar para poder negociar la plantilla necesaria para poder ofrecer un servicio público de calidad y esencial.
◦ Tal y como hemos querido que recogiera el acuerdo, la concreción definitiva de esa plantilla queda en manos de la negociación que deba llevar a cabo la Dirección con el comité de empresa.
◦ Lo suscrito, por tanto, supone la estabilidad al transformar por ahora en fijos a 49 de los puestos eventuales, y otros ocho al menos cuando termine el proceso. No se perderá ni un solo puesto, porque en definitiva el presupuesto en gasto de personal del grupo EITB no disminuye. Si bien el presupuesto aprobado por el parlamento (previamente rechazado por el Consejo de Administración) para 2014 recogía una disminución de plantilla para toda EITB, para Eusko Irratia y Radio Vitoria recogía incrementos. Mediante este acuerdo aumenta aún más esa previsión para las radios.

 

 
• El acuerdo es un nuevo paso en la normalización del euskara:
◦ LAB opina que EITB, como medio de comunicación público principal de Euskal Herria, debe jugar un papel esencial en el proceso de normalización del euskara. Para ello, entre otras cuestiones, será imprescindible asegurar que las personas que trabajen ahí conozcan el euskara.
◦ Pero no se puede dejar toda la responsabilidad sobre las plantillas. En ese sentido LAB exige a la dirección de EITB que dé nuevos pasos para su normalización, dotando de suficiente presupuesto para que pueda ser desarrollado el plan de euskara que está acordado.
 
• El acuerdo tiene en cuenta las necesidades de las personas que están trabajando y adapta el proceso de estabilidad:
◦ Ante la problemática de que todas las plantillas de Radio Euskadi y Radio Vitoria no sean bilingües, LAB ha aceptado la propuesta de que el proceso se lleve a cabo por fases. Así se da opciones a las y los trabajadores para que certifiquen el nivel de euskara en un proceso de dos años, siempre teniendo en cuenta que para obtener un puesto fijo o eventual de bolsa de trabajo es necesario cumplir con todos los requisitos.
 

LAB ha actuado con responsabilidad al impulsar y suscribir el acuerdo. Con responsabilidad para con las y los trabajadores: tanto a la hora de adaptar las condiciones de la convocatoria al haber existido problemas para cumplir con todos los requisitos, como para quienes cumpliéndolos y perteneciendo a las bolsas, han visto limitado su derecho a ser contratadas y contratados. Teniendo en cuenta además que la estabilización de estos puestos es un paso importante en la creación de empleo público de calidad, más aún en el contexto actual. Y hemos actuado con responsabilidad para con el servicio público de calidad que debe ofrecer Eusko Irratia: la cuestión es que para ello es imprescindible tanto que la plantilla tenga acreditados debidamente los méritos y capacidad (donde se garantiza el bilingüismo), como que los puestos sean estables.

Y continuaremos actuando con la misma responsabilidad. El caso es que este acuerdo no es más que otro paso en el camino que tienen que dar el grupo EITB y Eusko Irratia. Una solución a una situación irregular que se daba previamente y principalmente una condición imprescindible para la negociación de la plantilla estructural que tenga que negociar la Dirección con el comité a partir de 2016. En ese sentido este acuerdo no es el final de nada, sino un paso importante en la lucha por la plantilla estructural y la estabilidad en el empleo. Y en las nuevas negociaciones LAB mantendrá su línea en defensa del empleo de calidad y el servicio público.

Tras esta situacion generada originariamente por la antigua dirección de EITB encabezada por Ortuzar, y ante la cual, algunos sindicatos han actuado cuando menos con falta de responsabilidad, pasividad o complicidad, subyacen a nuestro entender dos debates, ambos dos, de una gran relevancia y una gran dimensión, como son: la cuestión del acceso a los servicios públicos de una manera objetiva, transparente, en igualdad de oportunidades y con la capacitación y titulación exigida, y otro el debate de quién contrata, a quién se contrata y el cuánto se contrata.

Sobre el acceso al empleo público

LAB siempre ha defendido y seguirá defendiendo que los servicios publicos son de todos y de todas, y que son además un patrimonio que requieren de una inversión pública adecuada y para los que debemos procurar el mejor de los funcionamientos posibles y la mayor calidad posible.

En este sentido LAB defiende que todos y todas tenemos- con la capacitación y méritos exigida para cada puesto de trabajo- el mismo derecho, y debemos tener las mismas oprtunidades para acceder a todos los puestos de caracter público. 

Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que van a ofertar un servicio público, por lo que su acceso a un puesto de trabajo público se tiene que regir bajo los principios de la administración pública: igualdad, mérito y capacidad. ¿A alguien se le ocurre pensar que un médico pueda ejercer de manera fija en Osakidetza porque al gerente de turno se le ocurra contratarlo "a dedo" sin que acredite oficialmente sus capacidades? Salvando las diferencias y especifidades entre ambos puestos, en tanto en cuanto Radio Euskadi también es un servicio público, también aquí tienen que regir los principios ahora citados. 

De cualquier manera queremos subrayar que con esta OPE se le dará oportunidad a quien desee acreditar a través de concurso público que es la persona más idónea y mejor capacitada para ofrecerlo.

Sobre la cuestión del quién contrata, a quién contrata y cuánto contrata:

Partiendo de la lectura a estas alturas ya archiconocida de este sindicato sobre que nuestros sevicios públicos en general están total y absolutamente infradimensionados en sus plantillas (ciclo 0-3, EIBTNET en el propio grupo, los servicios residenciales...), y que a lo largo de estos años, con los recortes, estas plantillas se han visto aún mucho más reducidas, tampoco queremos ni nos parece una posición razonable para nadie, y menos para un sindicato que se considere de clase, defender en ningún caso una serie de inercias que desgraciadamente, se han dado en los servicios publicos, precisamente por la arbietrariedad de ciertos Gobiernos a la hora de decidir sobre la política de personal en solitario. 

En otras épocas los organos de dirección, como ha sido el caso de Ortuzar, han dispuesto de un presupuesto lo suficientemente boyante como para gestionar lo que tenían con cierta holgura, y en lugar de invertir esos recursos públicos en ampliar y desarrollar el sistema de servicios públicos para dar nuevas coberturas, han instrumentalizado la gestión de ese dinero público para en algunos casos alimentar el clientelismo, y contratar a la carta y a dedo pensando a posteriori dónde ubicar y para qué a esas personas. Esto ha sucedido, y cuando después han venido mal dadas, este modelo de contratacion ha supuesto una hipoteca, una hipoteca para poder atender contrataciones y servicios verdaderamente necesarios.

Queremos decir que las políticas de contratación hay que diseñarlas y planificarlas en función de las necesidades del servicio público; acordándolas con la representación de las trabajadoras y trabajadores como se prevé en este acuerdo, que al fin y al cabo son quienes conocen de primera mano las necesidades del servicio, e incluso deberíamos empezar a cuestionarnos si este tipo de decisiones no deberían ser adoptadas también con la participación de una representación de las personas usuarias a quienes se dirigen los servicios.

Pues bien, LAB lo dice bien claro: una contratación sin las garantías del acceso a la administración pública -según los criterios de igualdad, mérito y capacidad- es uno de los principales enemigos de lo público, defender este modelo de contratación no es sinónimo de defender el empleo y desde luego no es sinónimo de defender lo público, es todo lo contrario, defender este modelo es aunque suene duro, tanto como atacar los servicios públicos, y tanto como obstaculizar aún más la creación de empleo público de calidad. 

En este sentido, proponemos a todos los agentes y a la ciudadanía en general hincar el diente a este debate y abordarlo pero sin demagogias. 

Abordemos la cuestión de cuál debe ser el sujeto que decida sobre los servicios públicos, como sacar estas decisiones del ámbito y el terreno de la arbitrariedad de la formación política de turno y recuperarlo para la comunidad, y para que verdaderamente se construya un sistema de servicios publicos transparente, participativo y a la medida y al servicio de las necesidades de la sociedad, y no al servicio de intereses espureos de nadie en particular.

Esta es parte de la ofensiva que ya planteamos en su momento, con la que estamos comprometidos y que debemos hacer para impulsar la creación de empleo público.

Euskal Herrian, 13 de junio de 2013