Hemen zaude

EITB Lan Erreformaz baliatuko da

Euskal Herriak «Lan Erreformari EZ» esan zion dagoeneko iaz Greba Orokorrean

Euskal Herriak «Lan Erreformari EZ» esan zion dagoeneko iaz Greba Orokorrean

    Asteartean zuzendaritza Eusko Irratiko langile batzordearekin eta atzo Euskal Telebistakoarekin bildu zen berriro zuzendaritza. Bi bilera hauetan EITBk Lan Erreformak ematen dion aukera inondik ere ez duela alferrik galdu nahi garbi utzi duela salatzen du LABek. 

    Izan ere negoziazioak hasitakoan indarrean zeuden hitzarmenak bernegoziatzen hasi aurretik, akordio horiek ontzat ematen jarraitzen duten ala ez jakin beharra dago, hots, hitzarmenen ultraaktibitatea onartzen den ala ez. Behingoz erantzun garbia emateko eta bileretan erabilitako «kantinfleoak» alde batera uzteko eskatu izan zaio behin eta berriz, eta azkenean CONFEBASKek berak bezain garbi utzi du Zuzendaritzak: «ez dugu Lan Erreforma aplikatzeko asmorik, baina ultraaktibitateak negoziazioa Komitearen esku uzten du erabat». Zuzendaritzaren plataforman «aurrerakuntza nabarmenak» egotekotan negoziazioak irauten duen bitartean «hitzarmenaren indarraldia luzatzeko prest» agertu da. 

    Badirudi Zuzendaritzak ez duela akordioa betetzeko asmorik, eta izatez gaur bertan PRECOn bilera egon da (Zuzendaritzak ez du bertaratu ere egin) berriro ere Lan Hitzarmena urratu egin duelako hain zuzen ere. Beste batean sakonago landuko badugu ere, hauxe da koxka: erretiro edota heriotzagatik hutsik gelditutako plazak beste lanposturen batekin deialdi publikoaren bidez bete beharra jasotzen da Hitzarmenean, eta Zuzendaritzak hauetako batzuk amortizatzeko asmoa garbi azaldu du. Ez du hain zuzen ere jarrera bera mantentzen zuzendaritzak organigramaren berrantolaketarekin mantentzen dituen konfidantzako karguekin, deialdi publikorik pasatu gabe ere postuan jarraitzeko konpromiso publikoa hartu baitu.

    Datorren astean langile batzarrak egingo dira egoera langileekin partekatzeko.

2013ko uztailaren 11n

    El martes la dirección se volvió a reunir con el comité de Eusko Irratia y ayer con el de Euskal Telebista. LAB denuncia que EITB no quiere desaprovechar de ninguna manera la oportunidad que le brinda la Reforma Laboral. 

    La cuestión es que antes de renegociar los convenios que se encontraban en vigor al inicio de las negociaciones se debe conocer si se siguen dando por buenos estos acuerdos, es decir, si se acepta o no la ultraactividad. Se le ha venido pidiendo a la Dirección que de una respuesta clara y que se deje de los «cantinfleos» que utiliza continuamente en las reuniones y al fin lo ha dejado tan claro como la misma CONFEBASK: «no tenemos intención de aplicar la Reforma Laboral, pero la ultraactividad deja la negociación en manos exclusivas del Comité». Se compromete a «prorrogar la vigencia del convenio (...) en el supuesto que existan avances significativos» de su plataforma.

     Parece ser que la Dirección no tiene la intención de cumplir el acuerdo, y de hecho hoy mismo se ha celebrado una reunión en el PRECO (la Dirección ni se ha presentado) precisamente por un nuevo incumplimiento de convenio. Si bien lo detallaremos más adelante ésta es la cuestión: el Convenio recoge la obligación de convocar sendas plazas por cada una que quede vacante por jubilación o fallecimiento, y la Dirección ha manifestado abiertamente su intención de amortizar alguna de ellas. No mantiene precisamente la misma actitud con los cargos de confianza que mantiene con la reorganización del organigrama, ya que ha tomado públicamente el compromiso de mantenerlos en sus puestos aún sin haber pasado convocatoria pública.

    La semana que viene se realizarán asambleas para compartir la situación con las plantillas

11 de julio de 2013