Hemen zaude

Kapitalaren Europaren aurrean Herrien Europa Soziala eraiki dezagun!

FSM Munduko Sindikatuen Federazioak deitutako ekintza eta borroka egunean, EITBko LABekoak ere Irunen egon gara. Delegatuen batzarra egin dugu txiki gelditu den ospitale zaharrean, eta ondoren manifestazioa egin dugu Nazioarteko Mugako zubiraino. Irudian klik eginez argazkiak daude ikusgai, eta ondoren, LABeko Zerbitzu Publikoetako Federazioko arduraduna den Arantzi Sarasolaren interbentzioa:
 
Azken urteetan oso ohikoak zaizkigu zerbitzu publikoak Euskal Herritik kanpora eramatea, jubilazioak ez ordezkatzea, soldata murrizketak, enplegu publikoaren suntsiketa, kaleratzeak, ordezkapenak ez betetzea, osasun zerbitzuetako itxaron zerrendak luzatzea, zerbitzu eta enpresa publikoen pribatizazioak. Hau esatean ezin jakin Nafarroako edota EAEko Mahai Orokorrez ari garen, Ipar Euskal Herriko zerbitzuetaz ari garen, ala Grezia, Portugal, Italia, Kataluniaz, ... ari garen. 

 
Europako herrioi, bankaren osasun onaren izenean, oso errezeta gogorrak ezartzen ari zaizkigu. Europar Batasuneko ustezko “demokrazia” honek bankaren eta enpresa lobbyen interesak elikatzen ditu herritarron eskubideon kontura.
 
Orain gainera, batere disimulurik gabe egiten dute: lehen Gobernuak zeuden tokian orain zuzenean teknokratak daude, bankak izendatutako teknokratak daude zuzenean agintzen Europar Batasunean, zein Europar Batasunak esku hartutako herrialdeetako gobernuetan. Estatuen Europa honetan ez dago demokraziarik, egungo agertokian oso garbi islatzen ari da errealitate gordin hau.
 
Testuinguru honetan Euskal Herria ez da salbuespena, are gehiago, Estaturik gabeko nazioa izanik, are okerragoa da gure egoera erasoen aurrean herri bezala erantzutea badugulako baina zoritxarrez, langileok ditugun premiak asebeteko dituen eredu sozial eta ekonomikoa eraikitzeko eskuduntza mekanismoak ukatuak ditugulako. 
 
Euskal Herria, Estatuen Europa honetan, Paris eta Madrilek erabakitzen dutenaren pentsu eta menpean dago. Eta Madril zein Paris, biak ala biak, Troikak agintzen dienaren zerbitzura daude.
 
Hala, Euskal Herrian ere zerbitzu publikoak alarma gorrian daude, zerbitzu publikoak pribatizazio bidean jarri zituzten, zerbitzu publikoetako langileon soldatak murriztu zituzten, ordezkapenak mugatu, lanpostuak amortizatu, ... Eta esaten zigutenaren kontra murrizketa hauek guztiak ez ziren eta ez dira krisialditik atera ahal izateko halabeharrez hartu eta asumitu beharreko trantsiziozko ondorioak, murrizketa hauek Europan agintzen duten bankaren teknokratak euren interes eta negozioak gehiago elikatzeko ireki nahi duten fase berri baten oinarria dira.
 
Teknokrata hauek zuzentzen duten Estatuen Europa honetan fase berri bat prestatzen ari dira non zerbitzu publikoak suntsituz diru publikoa haien etekinetara bideratuko duten, eta non honetaz gain osasun edota hezkuntzarekin negozioa ere egin ahal izango duten.
 
Ipar Euskal Herrian, azkeneko urteotan zerbitzu publiko batzuk Pabera eraman dituzte. Beste batzuk, bertan utzi badituzte ere, zerbitzuak erabat itxi ez badituzte ere, baliabideak eta ordutegiak murriztu dituzte. Postan adibidez, herri gehienetan zerbitzua zegoen; orain, herrietako posta agentziak edo posta puntuak ezarri dituzte, zerbitzu osoaren ordez. Merkatari batek gutxieneko zerbitzua ematen du, baina bezeroek bestelako zerbitzurik nahi badu, Baionara edo herri handi batera jo beharko du. Egun hauetan urtero egiten den “carte escolaire” delakoa (datorren ikasturterako ikastetxetako plantilak finkatzen dituena) Administrazioak aukeztu du, eta aurten ere, datorren ikasturterako plantila murrizketa ekartzen du.
Hego Euskal Herrian, zerbitzu publikoen finantziazioaren erreformaren atarian gaude, hau ere, gainerakoen modura euskal langileoi indarrez ezarriko digute. Erreforma honek oso ondorio larriak ekarriko ditu ez bakarrik zerbitzu publikoetako langile bezala baizik eta herritar bezala: zerbitzu publikoen sistema goitik behera suntsitzea da ezarri nahi diguten erreformaren helburua, horrek, zerbitzu publikoetako langileon lanpostuak suntsitu eta gure lan baldintzak okertzeaz gain eskubide sozialak beraiek ere desagertze bidean jarriko ditu.
 
Gaur, hemen, Irun eta Hendaia artean, gure nazio eskubideak zanpatzen dituzten Estatuek Euskal Herria zatikatzeko altxatu zuten muga artifizial honetan LABeko kideok zera aldarrikatu nahi dugu: euskal langileok Madrilen eta Parisen zerbitzu publikoak suntsitzeko diseinatzen ari diren estrategiari aurre egingo diogu, aurre egingo diogu borrokatuz baina baita gure eredu propioa eraikiz, zerbitzu publikoen garapenean oinarritutako eredu propioa eraikiz. 
 
Hemen LAB egiten ari garen bezala konfrontazio sindikatuak Europa osoan zehar mobilizatzen ari dira: Portugalen, Italian, Suedian, .... edota Grezian!
 
Herri hauetan guztiotan gauza bera aldarrikatzen ari gara, BURUJABETZA, burujabetza ekonomikoa, herrien burujabetza Europa eraikitzeko bai, baina ez banka eta estatuak eraikitzen ari diren Europa hau, ez langileen esplotazioaren gainean eraikitako Europa, ez Troikak eraikitako Europa, EZ!, herrien burujabetza Europa soziala eraikitzeko, herrien burujabetza langileok gure eskubideen gainean bestelako Europa bat eraiki ahal izan dezagun. Euskal langileok bide horretan egin ahal dugun ekarpenik handiena behingoz gure bide propioa egin eta langileon Euskal Herria eraikitzea da.
 
Euskal Herrian, 2012ko otsailaren 23an

Los últimos años estamos sufriendo todo tipo de agresiones en los servicios públicos, su externalización de Euskal Herria, la no reposición de las jubilaciones, reducciones de salarios, destrucción de empleo público, despidos, no sustituciones, alargamientos de listas de espera en servicios sanitarios y privatizaciones de empresas públicas. Al decir esto no podríamos concretar si hablamos de las Mesas Generales de la CAPV o Nafarroa, de lo que sucede en Ipar Euskal Herria o de Grecia, Portugal, Italia, Catalunya... 

En el nombre de la buena salud de la banca se nos están recetando medidas muy fuertes a los pueblos de Europa. Esta supuesta “democracia” de la Unión Europea alimenta los intereses de los lobbys de la banca y empresas a costa de los derechos de la gente.
 
Además ahora lo hacen sin el menor disimulo: donde antes habían gobiernos ahora hay directamente tecnócratas, mandan directamente tecnócratas designados directamente por la banca tanto en la Unión Europea como en los países intervenidos por la misma. En esta Europa de los Estados no hay democracia, es una cruda realidad que se refleja claramente en el escenario actual.
 
En este contexto Euskal Herria no es una excepción, es más, siendo una nación sin Estado, nuestra situación es peor ya que tenemos la capacidad de responder a estas agresiones como pueblo pero por desgracia, se nos niegan a los y las trabajadoras los mecanismos de competencias para la construcción de un modelo social y económico que satisfaga nuestras necesidades. Euskal Herria queda a merced de las decisiones que tomen París y Madrid en esta Europa de los Estados. Y tanto Madrid como París, París como Madrid, están al servicio de la Troika que les manda.
 
De esta manera, en Euskal Herria también tenemos encendida la alarma roja en los servicios públicos, han puesto los servicios públicos en vías de privatización, recortado los salarios, limitado las sustituciones, amortizado puestos de trabajo... Y en contra de lo que nos afirmaban, todos estos recortes no han sido ni son consecuencias transitorias que hayamos tenido que asumir sí o sí para poder salir de la crisis, estos recortes son la base para una nueva fase que pretenden abrir los tecnócratas de la banca que mandan en Europa para alimentar sus intereses y negocios.
 
Estos tecnócratas están preparando una nueva fase en esta Europa de los Estados que dirigen en la que mediante la destrucción de servicios públicos encauzarán el dinero público a sus beneficios, y en la que harán negocio con la salud y la educación. 
En Ipar Euskal Herria muchos servicios públicos los han llevado directamente a Pau. Muchos otros, pese a seguir existiendo, han sufrido importantes recortes tanto en recursos como en horarios. Por ejemplo, antes se prestaba el servicio postal en su totalidad de manera universal a todas las poblaciones, y ahora, sin embargo, sólo se presta el servicio corriente pero para el correo certificado hay que desplazarse hasta Baiona u otra ciudad. Durante estos días se ha presentado el denominado “carte escolaire” (que fija las plantillas del próximo curso) y se prevé una reducción. 
En Hego Euskal Herria estamos ante la reforma de la financiación de los servicios públicos, la que también como las demás, nos impondrán a las y los trabajadores vascos. Esta reforma tendrá consecuencias muy graves no sólo como trabajadoras y trabajadores de servicios públicos, sino también como ciudadanas y ciudadanos: el objetivo de la reforma que se nos pretende imponer es la destrucción total del sistema de servicios públicos, lo que además de destruir puestos de trabajo de los servicios públicos y emporar nuestras condiciones de trabajo pondrá también en vías de desaparición los mismos derechos sociales.
 
Hoy, aquí, entre Irun y Hendaia, en esta muga artificial que levantaron los estados para dividir a Euskal Herria, la gente de LAB quiere reivindicar que: los y las trabajadoras vascas vamos a hacer frente a la estrategia que están diseñando en Madrid y París para destruir los servicios públicos. Le vamos a hacer frente luchando, pero también construyendo nuestro propio modelo, un modelo propio basado en el desarrollo de los servicios públicos.
 
También como está haciendo aquí LAB, los sindicatos de confrontación se están movilizando en toda Europa: Portugal, Italia, Suecia... ¡o también Grecia! En todos estos pueblos estamos reivindicando lo mismo, SOBERANÍA, soberanía económica, soberanía de los pueblos, sí para construir Europa, pero no para esta Europa que están construyendo la banca y los estados, no esta Europa construida sobre la explotación de la clase trabajadora, no esta Europa construida por la Troika, ¡NO! Soberanía de los pueblos para construir una Europa social, soberanía de los pueblos para que podamos construir otra Europa basada en nuestros derechos. La mayor aportación que podamos hacer los y las trabajadoras vascas en que andemos de una vez nuestro propio camino y construyamos la Euskal Herria de los y las trabajadoras.
 
En Euskal Herria, 23 de febrero de 2012