Hemen zaude

ETBko langileok mobilizatzen hasi gara

ETBko Langile Batzordeak deituta, Langile Batzarrak egin ziren atzo Bilbo eta Miramonen. Komunikabide publikoak bizi duen egoera larriaren aurrean eta negoziazio kolektiboaren eskubidearen bahiketaren aurrean erantzuna eman beharra argi gelditu da langileen artean, eta mobilizazioekin hasiko gara. Hasteko, behean adostutako testua banatuko da hauteskunde kanpaina bitartean ETBra hurbiltzen diren gonbidatuen artean. Hain zuzen ere bart bertan Miramonen Anitzele programa grabatzera hurbildutako gonbidatu eta publikoari banatu zaie testua, hainbat langilek pankartari eusten zioten bitartean.

EITBko Zuzendaritza noraezean dabil

Urte bi agintean, eta ez dakite zer egin EITB aurrera ateratzeko.

Zuzendaritzak onartu du Kultura Sailak hartu berri duen erabakia, hau da, EITBk kontratu-programarik ez izatea. Eskatu dituzten bi txostenetan garbi aipatzen da Kontratu-programaren garrantzia EITBk aurrera egin dezan. Erabakia, berriz, guztiz bestelakoa izan da. Zer nahi dute?, EITB ixtea da helburua?

900 langile inguruko plantillara heldu nahi dute, langile kopurua jaitsiz, kontuan hartu gabe zenbat langile behar diren irrati eta telebistak modu duin batean aurrera ateratzeko.

Zuzendaritzak ez daki zein den bultzatu nahi duen telebista eta irrati eredua, eta ezjakintasun hori langileok ordainduko dugu.

ETBko Langile Batzarra
2011ko azaroaren 9an

A convocatoria del Comité de empresa de ETB, ayer se celebraron Asambleas de Trabajadores y Trabajadoras en ETB. La plantilla tiene muy clara la necesidad de dar una respuesta a la grave situación del medio público, así como al secuestro del derecho de negociación colectiva, y empezamos a movilizarnos. Para comenzar, se repartirá el texto que sigue durante la campaña electoral a las personas invitadas que se acerquen a las instalaciones de ETB.

Precisamente anoche, se repartió el texto a las personas invitadas y al público que acudió a la grabación de Anitzele, ante una pancarta.

La Dirección de EITB navega sin rumbo

Dos años al frente, y no saben qué hacer para sacar EITB adelante.

La Dirección ha aceptado la decisión del Departamento de Cultura, estao es, que no tenga Contrato-Programa. En los dos informes que solicitó se menciona claramente la importancia del Contrato-Programa para la continuidad de EITB. La decisión ha sido totalmente distinta. ¿Qué pretenden? ¿El objetivo es el cierre de EITB?

Quieren rebajar la plantilla a unos 900 trabajadores y trabajadoras, sin tener en cuenta la plantilla necesaria para llevar adelante la radio y la televisión con una mínima dignidad.

La dirección no sabe qué modelo de televisión y radio pretende impulsar, y ese desconocimiento lo pagaremos los y las trabajadoras.

Asamblea de trabajadoras y trabajadores de ETB
9 de noviembre de 2011