Hemen zaude

EITB Mediako albistegiak Eusko Jaurlaritzaren eta EAJren propagandarako tresna dira, inoiz baino gehiago

[LABek martxoan egindako elkarretaratzea]
 
Eusko Jaurlaritza eta EAJ betidanik saiatu dira EITB Media beraien interesen arabera erabiltzen. Hori ez da nobedadea. Baina azkenaldian erabilera partidista hori eta presioa inoiz baino nabarmenagoak dira ETBn, Euskadi Irratian, Radio Euskadin edota eitb.eus atarian: Iñigo Urkullu lehendakaria eta bere Gobernuko sailburuak egunero agertzen dira albistegietan, esan dutenak balio informatiboa izan ala ez; Eusko Jaurlaritzak pandemian hartu dituen neurriak zalantzan jartzen dituzten adituen adierazpenak isilarazten saiatu dira; ezker independentistari lotutako albisteak bigarren maila batean aipatzeko aginduak eman dira; eta EAJk zuzendutako erakundeei edo kargu jeltzaleei buruzko edukiak ezabatu egin dira, nolako tratamendua eman zaien gustatu ez zaielako.

Adibide orokor batzuk baino ez dira, baina argi eta garbi esan beharra dago: hau guztia zentsura zuzena eta manipulazioa da. EITB Media Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiekin lerrokatu da,  aspalditik propagandarako tresnatzat dutenari inboluzioa eraginez. Badirudi Sabin Etxean urduri dabiltzala eta ez zaiela nahikoa iruditzen medioan bultzatu izan duen autozentsura eta kontrola. Eta ez da kasualitatea Andoni Aldekoaren iritsierarekin areagotu izana presioa albistegietako erredakzioetan; izan ere, frogatuta gelditu da asmo horrekin izendatu zutela EAJko kargu bat EITBko zuzendari nagusi: informazioa zorrotzago kontrolatzeko, EAJren eta PSE-EEren mesedetan. 

Gauzak horrela, Andoni Aldekoa EITBko zuzendari nagusia da egoera honen erantzule nagusia, Arantza Ruiz EITB Mediako Albistegietako zuzendariarekin batera. Jokabide arduragabe horrekin, komunikabide publikoaren sinesgarritasunari kalte egiten ari zaie eta, aldi berean, bertako langileen profesionaltasuna zalantzan jartzen ari dira jendartearen aurrean.

EITB Mediak objektibotasuna, profesionaltasuna, aniztasuna eta neutraltasun politikoa bermatu behar ditu. Halaber, komunikabide publikoa den heinean, euskal herritarren zerbitzura egon behar du, eta ez EAJren edo Eusko Jaurlaritzaren zerbitzura. EITB Mediak euskal herritarrak profesionaltasunez eta objektibotasunez informatzea izan behar du helburu, aniztasuna eta neutraltasuna errespetatuz, eta ez besterik. 

Horrenbestez, EITB Mediako LABek beti bezala behar den guztietan salatzen jarraituko du zentsura eta manipulazioa eta ez du inoiz onartuko komunikabide publikoa interes partidisten arabera erabiltzea eta, are gutxiago, helburu horrekin langileei presiorik egitea.    

Los informativos de EiTB Media están siendo, más que nunca, instrumento de propaganda del Gobierno Vasco y del PNV

[Concentración convocada por LAB en marzo]

El Gobierno Vasco y el PNV siempre han intentado utilizar EITB Media en función de sus intereses. Eso no es novedad. Pero en los últimos tiempos este uso partidista y la presión son más evidentes que nunca en ETB, Euskadi Irratia, Radio Euskadi o eitb.eus: el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros de su Gobierno aparecen a diario en los informativos, digan lo que digan, tengan o no valor informativo; se han intentado silenciar las declaraciones de expertos que cuestionan las medidas del Gobierno Vasco durante la pandemia; se han dado órdenes para que se citen en un segundo plano las noticias relacionadas con la izquierda independentista; y se han eliminado contenidos relativos a las instituciones dirigidas por el PNV o sobre cargos jeltzales, por que no les ha gustado el tratamiento dado.

Son sólo algunos ejemplos generales, pero hay que decirlo alto y claro: todo esto es censura directa y manipulación. EiTB Media se ha alineado con los dos partidos que conforman el Gobierno Vasco, provocando una involución a lo que desde hace tiempo ya consideraban como instrumento propagandístico. Parece que en Sabin Etxea hay nervios y no les parece suficiente la autocensura y el control que ha venido impulsando en el medio. Y no es casual que con la llegada de Andoni Aldekoa haya aumentado la presión en las redacciones de los informativos, y ha quedado demostrado que con esa intención fue nombrado director general de EITB un cargo del PNV: para controlar más férreamente la información, para beneficio del PNV y del PSE-EE.

Así las cosas, Andoni Aldekoa, director general de EITB, es el principal responsable de esta situación junto a Arantza Ruiz, directora de Informativos de EITB Media. Con este comportamiento irresponsable, se está perjudicando la credibilidad del medio público y, al mismo tiempo, se está cuestionando ante la sociedad la profesionalidad de sus trabajadoras y trabajadores.

EiTB Media debe garantizar objetividad, profesionalidad, pluralidad y neutralidad política. Asimismo, como medio de comunicación público, debe estar al servicio de las y los vascos y no del PNV o del Gobierno Vasco. EiTB Media debe tener como objetivo informar a la ciudadanía vasca con profesionalidad y objetividad, respetando la pluralidad y neutralidad, y no otra cosa.

Por lo tanto, LAB de EITB Media seguirá denunciando como siempre todas las veces que sea necesario la censura y la manipulación y nunca aceptará que se utilice el medio público en función de intereses partidistas y, mucho menos, que se presione a las trabajadoras y trabajadores con este fin.