Hemen zaude

Enpresa bakarraz hitz egiten hasi aurretik, langile eta zuzendaritza egitura adostu beharra defendatu dugu ponentzian

Gasteizko parlamentuko "EITBren birmoldaketarako ponentzia" dela eta, EITBko LAB gonbidatua izan da bere diagnostikoa eta proposamenak aurkezteko. Kontratazio kudeaketa eta azpikontratazio arazoak azalduta, proiektua berritu nahi bada halako arazoak lehenbailehen zuzendu behar direla ohartarazi dugu, langile egitura zehaztuz eta gestore sistema iluna bertan bera botaz. EITBko lantokiak batzekotan langile ikuspuntu batetik zein irizpide bete beharko ziren ere azaldu du LABek.

LABek lan ikuskaritzan eta epaitegietan jarritako salaketak direla medio, dagoeneko ETBn 70 langile ingururen kontratuak "mugagabe ez finko" bihurtu dira, eta EITBNETen egituraren %68a ere egoera horretan dago. Eusko Irratian ere ematen ari den kontratazio eredua dela eta, arazoak errepikatzeko mehatxua dago. Gestoreen sistema ilunak eta iruzurrezkoak ere egituran du eragina, irabazitako sententzia batek horra apuntatzen du eta.

Irratiko lan poltsaren kudeaketak euskarari kalte egingo diola ere salatu dugu. Euskal Telebistari dagokionez, euskarazko eta erdarazko albistegiek egitura propioa behar dutela defendatu dugu, zehatzago, albistegi bat Miramonen eta bestea Bilbon ekoizteko aukera probestu egin behar dela, euskararen eta Miramongo egituraren mesedean.

Azpikontratazioaz ere aritu gara ponentzian eta negozio horrek dakarren prekaritatea eta albistegien kontrola salatu dugu, etorkizuneko EITBk onartuko ez lukeena. Langile egituran duen eragina azaltzeko datu bat eman dugu: Miramonen 155 ordenagailutik gora dago ekoiztetxeen eskura, eta azken urteetan langile egitura 180tik 120ra jaitsi da . Langile asko dago azpikontratatuta, eta EITBko kontratua izatekotan benetako langile egituraren ideia emango liguke. Platoak lanez gainezka daude eta ETBko kontratua egin ezkero ez da garestiago aterako.

Bestalde, EITBko sozietate guztiak enpresa bakarrean biltzera jo behar badute, hainbat printzipio zaindu beharko ziren: kazetariak "langile orkestra" multimedia baino, medio guztietarako lan egingo lukeena alegia, kazetari bimediaren figura lehenesten dugu, Telebista eta Interneterako zein Irratia eta Interneterako; era berean, lantoki bakarrean aritzeak lan baldintza berdinak edukitzea dakarrenez, logikoena guztiok lan hitzarmen bera edukitzea izango zen; baita garapen profesionalari bere zentzua eman, aukera berdintasuna bermatuta.

Jakina, EITBko LABen iritziz komunikabide publiko berritu horrek zein langile egitura behar duen zehaztu behar da, lehenengo eta behin irregulartasun guztiak zuzenduta, gestore sistema kasu. Eta bai, erabaki potoloak hartu aurretik, akatsak ez errepikatzeko.

Hemos defendido en la ponencia parlamentaria sobre EITB que antes de empezar a hablar de empresa única hay que consensuar la estructura de la plantilla y la dirección

Con motivo de la “Ponencia para la reforma de EITB” del Parlamento de Gasteiz, LAB de EITB ha sido invitada a presentar su diagnóstico y propuestas. Explicados los problemas de gestión de la contratación y la subcontratación, hemos advertido de que si se quiere renovar el proyecto, hay que corregir esos problemas cuanto antes, concretando la estrucutra de la plantilla y descartando el oscuro sistema de gestores. LAB también ha explicado qué criterios habría que cumplir desde el punto de vista de los y las trabajadoras si se unieran los centros de trabajo de EITB.

Gracias a las denuncias interpuestas por LAB tanto en inspección laboral como en los juzgados, en ETB se han convertido en “indefinidos no fijos” contratos de alrededor de 70 trabajadoras y trabajadores y el 68% de la estructura de EITBNET también está en esta situación. Debido a este modelo de contratación que también se está dando en Eusko Irratia, existe la amenaza de repetir los problemas. El opaco y fraudulento sistema de gestores también tiene su impacto en la estructura, ya que una sentencia ganada apunta a eso.

También hemos denunciado que la gestión de la bolsa de trabajo de la radio perjudicará al euskara. En lo que respecta a Euskal Telebista, hemos defendido que los informativos de euskara y castellano deben tener una estructura propia, más concretamente, que hay que aprovechar para hacer un informativo en Miramón y el otro en Bilbo, en beneficio del euskara y la estructura de Miramón.

En la ponencia también hemos hablado de la subcontratación y hemos denunciado la precariedad y el control de las noticias que acarrea ese negocio, algo que la futura EITB no aceptaría. Hemos dado a conocer un dato para constatar la influencia que tienen en la estructura de la plantilla: en MIramon, más de 155 ordenadores están en manos de las productoras, y, en los últimos años, la estructura de la plantilla se ha reducido de 180 a 120. Muchas y muchos trabajadores están subcontratados, y, en caso de tener contrato de EITB, nos daría una idea de la verdadera estructura de la plantilla. Los platós no dan a basto y, en caso de que ETB hiciera contrato, no saldría más caro.

Por otro lado, se deberían cuidar ciertos principios en caso de que todas las sociedades de EITB se aglutinaran en una sola empresa: en lugar del "trabajador o trabajadora orquesta” multimedia, es decir, en lugar del perfil de trabajador o trabajadora que trabajaría para todos los medios, priorizamos la figura del periodista bimedia, tanto para la televisión y para internet como para la radio e internet; asimismo, como trabajar en el mismo centro de trabajo supondría tener las mismas condiciones laborales, lo lógico sería que todas y todos los trabajadores tuvieran el mismo convenio laboral; también se debería dar sentido al desarrollo profesional, garantizando la igualdad de oportunidades.

Evidentemente, en opinión de LAB de EITB, habría que concretar la clase de estructura de plantilla que necesitaría ese medio de comunicación público renovado, corrigiendo, en primer lugar, todas las irregularidades; entre ellas, el sistema de gestión. Debería ser así, antes de tomar decisiones de calado, para no repetir errores.