Hemen zaude

ETBko erredakziorako laguntzailea lanpostu lan-poltsaren hizkuntza-proba

EITBk jakinarazi nahi du EUSKAL TELEBISTA SAko erredakziorako laguntzailea lanposturako lan-poltsaren hizkuntza-proba egingo dela abenduaren 17an.

Euskal Irrati Telebistak jakinarazi nahi du EUSKAL TELEBISTA SAko erredakziorako laguntzailea lanposturako aldi baterako lan-poltsaren hizkuntza-proba (euskara eta gaztelania) egingo dela abenduaren 17an, larunbata, goizeko 09:00etan, EiTBk Bilbon (Bizkaia) dituen instalazioetan, Basurtuko Kaputxinoen kaleko 2. zenbakian. Hautagaiak 08:45ean egon beharko dira egoitzako sarrera nagusiaren barruan, segurtasun-kontrolaren alboan, dagokien identifikazio-txartela jasotzeko. Garaiz iritsi behar dira, eta betekizun hori betetzen ez duen orori proban sartzeko eta parte hartzeko aukera ukatu ahal izango zaio.

Ezinbesteko baldintza izango da identifikazio agiri ofizial baten bitartez identifikatzea (NANa, gidatzeko baimena edo pasaportea).

Hautagaiek erantsitako dokumentua arretaz irakurri behar dute; izan ere, bertan agertzen dira azkenean proba egiteko onartu diren pertsonak, epearen barruan parte hartu eta bertaratuko zirela baieztatu zutenak, alegia.

Hauxe izango da hizkuntza-proban (euskara eta gaztelania) egin beharrekoa:

-Izangaiak bi testu idatzi beharko ditu, bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz. Testu horiek probaren antolatzaileek proposatutako hiru gaietako bati buruzkoa izango dira.

- Ahozko elkarrizketa, bai euskaraz, bai gaztelaniaz.

Proban Europako Erreferentzia Markoko C-1 maila eskatuko da.

http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/osoa/4543348/erredakziorako-laguntzai...

Bolsa de Trabajo de Ayundantes/as Redacción: convocatoria a pruebas

Euskal Irrati Telebista informa que la prueba lingüística para Bolsa de Trabajo para  Ayudante/a de redacción de ETB será el 17 de diciembre a las 9 h.

Euskal Irrati Telebista informa que la prueba lingüística de euskera y castellano de Bolsa de Trabajo temporal para el puesto de Ayudante/a de redacción de EUSKAL TELEBISTA S.A, se llevarán a cabo el próximo sábado 17 de diciembre a las 9 h., en la sede de EiTB en Bilbao, c/ Capuchinos de Basurtu, 2. Los candidatos/as deberán presentarse a las 8 45´h. en el interior de la entrada principal de la sede, junto a control de seguridad, para su debida acreditación. Se requiere puntualidad, pudiéndose negar el acceso y participación en la prueba a todo aquel que no cumpla este requisito.

Será condición indispensable identificarse mediante un documento oficial de identidad (DNI, carne de conducir o pasaporte).

Los candidatos/as deben consultar el documento adjunto, en el que constan las personas finalmente admitidas a la prueba, tras la confirmación de su participación y asistencia enviada en el plazo requerido al efecto.

 

La prueba lingüística de euskera y castellano consistirá  en:

-Redacción de un texto en euskera y otro en castellano sobre un tema elegido por el candidato/a, de entre los tres que proponga la organizacion de la prueba.

-Entrevista oral, en euskera y en castellano.

El nivel de exigibilidad de la prueba será equivalente al nivel C-1 del Marco Europeo de Referencia.

http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/detalle/4543322/bolsa-trabajo-ayundant...