Hemen zaude

ETBko erredakziorako lan-polsa sortzeko deialdia:onartuak eta probak

ETBko albistegietako erredakziorako lan-poltsa barematuak sortzeko deialdiaren onartuen zerrendak eta c erredaktoreetzat proben egutegia argitaratu dira.

C erredaktoreak

C erredaktoreen probak 2016ko azaroen 19, 26 eta 28an egingo dira, EiTBk Bilbon duen egoitzan (Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2). Hautagaiek erantsita dagoen fitxategian irakurri beharko dute, zein egunetan eta orduta joan behar duten jakiteko.

Nahitaezkoa izango da azterketara deitutako hautagaiek nortasun agiri ofizial bat (NAN, gidabaimena edo pasaportea) aurkeztea. Garaiz iristea ere derrigorrezkoa izango da; hortaz, berandu heltzen diren hautagaiek ezin izango dute azterketa egin.

 

Erredakzio-laguntzaileak

Beste alde, erredakzio-laguntzaileen lan-poltsa barematua sortzeko deialdian onartuen zerrenda erantsita dago. Probak abenduan izango dira eta laster data eta lekua zehaztuko dira webgune honetan.

Ondoko dokumentu hauek atxikitzen dira:

-C erredaktoreak: onartuen zerrenda eta proben egutegia (.PDF)

- Erredakzio-laguntzaileak: onartuen zerrenda (.PDF)

http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/osoa/4484758/etbko-erredakziorako-lan...

Bolsa de Trabajo ETB: listados de admitidos/as y calendario de pruebas

Euskal Telebista publica las listas de personas admitidas para la convocatoria a Bolsa de Trabajo baremadas para redacción de ETB y el calendario de pruebas los puestos de redactores/as c.

Redactores/as "c"

Las pruebas para los puestos de redactores/as c serán los días 19, 26 y 28 de noviembre en las instalaciones de EiTB en Bilbao (Capuchinos de Basurtu, 2). Las personas candidatas deben consultar el documento adjunto para conocer el día y la hora que les corresponde.

Será condición indispensable identificarse mediante un documento oficial de identidad (DNI, carné de conducir o pasaporte). Se requiere puntualidad, negándose el acceso a todo a quien llegue tarde

 

Ayudantes/as de redacción

Por otro lado, se adjunta la lista de las personas admitidas a las pruebas para la creación de bolsa baremada de ayudantes/as de redacción. Las pruebas se celebrarán en diciembre y pronto se publicarán día y lugar en este mismo apartado de la web.

 

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Redactores/as c: Listado de personas admitidas y calendario de pruebas. (.pdf)

- Ayudantes/as de redacción: Listado de personas admitidas (.pdf)

Más información (2)

http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/detalle/4484773/convocatoria-bolsa-tra...