Hemen zaude

%5a EITBko langile guztioi itzuli!!! Elkarretaratzean administrazio kontseiluko kideei testu hau eman diegu

Administrazio kontseiluaren bilera dela eta, EITBko langileok elkarretaratzea egin dugu EITBko Bilboko egoitzan Eusko Irratiko langile batzordeak deituta. Hona hemen harreran banatu diegun testua.

Adi egon hurrengo mobilizazioei, kendutako soldata guztia berreskuratu nahi badugu gehiago borrokatu beharko dugu eta!

 

EITBko Administrazio Kontseiluko presidente jaun edo Andrea:

Idatzi honen bidez, Eusko Irratiko Zentro Arteko Batzordeak EITBko Administrazio Kontseilura jo nahi du, 2010garren urtean ezarri zitzaigun ehuneko 5aren auzian erakunde horrek onartu zuen ebazpena betearazteko neurriak har ditzan eskatzeko.

Joan den maiatzeko bileran, ondoko ebazpena onartu zuen Administrazio Kontseiluak:

«Administrazio Kontseiluak EITB Taldeko Zuzendaritza Orokorrari eskatzen dio onartu eta bete ditzala epaileen sententziak, 3/2010 Legea ezartzearen ondoriozko lansarien deskontuei buruzkoak, eta zaindu dezala lansarien oreka, EITB Taldeko langile guztien lansarien politiketako arrazoizkotasun printzipioak jarraituz.»

Eusko Irratiko eta EITBko beste sozietateetako enpresa batzordeek epaitegietara jo dugu. Auzitegi Konstituzionalak nulu eta baliogabekotzat jo zuen 2010eko murrizketa eta, ondorioz, zor zaizkigun atzerapenak eskatu ditugu. Eusko Irratiko kasuan iazko abuztura bitarteko ordaina agindu zitzaigun Euskadiko Auzitegi Nagusiaren aldetik, eta enpresak irailean ordaindu zuen.

Gauzak horrela, ikusten dugu bai aurreko urteetako atzerapenei dagokienez, eta baita beste sozietateetako egoerari dagokienez ere, indarrean segitzen duela EITBko langileen arteko diskriminazioak. ETBkoek bost urteko atzerapena jaso dute, EITBnetekoek urtebetekoa eta EITB-Erakundekoek (Entekoek) bat ere ez.

Alde horretatik, zera eskatzen diogu Administrazio Kontseiluari: maiatzeko ebazpenari jarraiki, agin diezaiola EITBko zuzendaritzari diskriminazio egoera hori konponduko duten kalte ordainak pagatzeko, 2010rako atzerako eraginez.

 

EUSKO IRRATIKO ENPRESA BATZORDEAK

Bilbo, 2016ko urriak 25

Mediante el presente escrito, el Comité Intercentros de Eusko Irratia se dirige a los miembros del Consejo de Administración de EITB a fin de requerirles las medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la resolución que adoptó dicho órgano en la reunión del pasado mes de mayo.

En dicha resolución, el Consejo de Administración pidió a la Dirección General que admitiera e hiciese cumplir las sentencias judiciales referentes a los descuentos salariales, consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2010. Asimismo, requirió de la Dirección General que velara por el equilibrio salarial, siguiendo a los principios de racionalidad en la política salarial aplicable a todos los trabajadores del Grupo EITB.

Los comités de empresa de Eusko Irratia y demás sociedades de EITB hemos pedido el amparo de los tribunales. El Tribunal Constitucional declaró nula la reducción salarial de 2010 y, en este sentido, pedimos los atrasos correspondientes. En el caso de Eusko Irratia, el TSJPV ordenó que se nos pagaran los atrasos correspondientes a un año, con fecha de 1 de agosto de 2015, y la empresa hizo el abono el pasado mes de septiembre.

En este sentido, hemos de señalar que sigue en vigor la discriminación salarial entre los trabajadores de EITB. Los compañeros de ETB han cobrado los atrasos correspondientes a cinco años, los de EITBnet el de un año y los del Ente no han recibido ninguna compensación.

Por lo tanto, pedimos al Consejo de Administración que, en coherencia con la resolución de mayo, ordene a la Dirección General que haga efectivos los abonos de los descuentos efectuados desde el año 2010, a fin de acabar con la discriminación entre los trabajadores de EITB.

El Comité Intercentros de Eusko Irratia