Hemen zaude

ETBko gestoreen sistema eta kontratazio politika hankaz gora jarri ditu Auzitegi Nagusiaren sententziak LABen salaketa dela eta

ETBko gestoreen sistema eta kontratazio politika hankaz gora jarri ditu Auzitegi Nagusiaren sententziak LABen salaketa dela medio

Kontratazio ereduak beste makilakada bat jasotzen du, eta ETBko erredakzioan lanbide karreraren bidea leuntzen du

EAEko Auzitegi Nagusiak ETBko kontratazio sistemaren aurkako beste sententzia bat kaleratu du, LABek jarritako salaketari arrazoia emanez. Oraingoan erredakzioan egin diren hiru arlo-bururen kontratazioak legez kanpo jo ditu, eta ondorio potoloak dakartza honek:

  1. Arlo-burutzak ez direla inondik ere zuzendaritza postuak, baizik eta lan kontratudun erredaktoreen bidez bete behar dira. LABen iritziz ETBko sail guztietara hedatu behar da epaileen erabakia.

  2. Erredakzioan arloko burutzak izendatzeko garaian era gardenean egin behar dira, etxeko erredaktore lan kontratuaren bitartez. Sententziak dioen bezala, etxe barruan horretarako nahiko mekanismoak badaude. Izatez Nazioartea eta Politika sailak langile finkoekin bete ahal izan dira, eta Ekonomia, Kultura eta Gizarteko arloak eramateko kanpotik kontratatu egin du Zuzendaritzak, lan poltsa sikiera ere erabili gabe.

  3. Sententziak Andoni Ortuzarrek, Juan Diegok eta koadrilak EITBn eraiki zuen gestore sistema ilunari beste jipoi bat ematen dio. Sistema txapuzero horren arabera komunikabide publiko bat euren enpresa pribatua balitz bezala egituratu nahi izan zuten, EITB Talde osoa arriskuan jarriz, Irratiko merkantilen eta M4F-VILAU-EXPRESIVE... sarearen kasuekin antzeman zen bezala.

LABek beti borrokatu du, bakardadean, kontratazio sistema hau, webgunean ikus daitekeen bezala bere eskura dituen bide guztiak erabiltzen: salaketa publikoak, sareen bitartez, mobilizazioak, negoziazio kolektiboan, instituzionalak... eta halaxe jarraituko dugu. Zuzendaritza kontran, deialdi publikoei heltzeko garaian “segurtasun juridikoaren” aitzakiari heldu ohi dio, baina deialdi publikorik gabe atzamarrez kontratu finkoak egiterakoan (bai, FINKOAK ere bai, ondo irakurri duzu, eta zaku berean daude) ez zaio halako kezkarik agertzen. EITB osoan 45etik gora langile dago deialdi publikorik gainditu gabe kontratu mugagabea daukatenak.

Negoziazio kolektiboa hasi aurretik ere ezinbesteko premisa dugu: egiturako langileria zehaztu egin behar da, baina lehenengo eta behin hain zuzen ere kontratu mugagabe ez finko hauen guztien (eta finkoena noski) auzia konpondu egin behar da: lan hitzarmenean jasota ditugun bete beharreko postuak betetzea (erretiro edo heriotzagatik hutsik gelditutakoak); kontratu mugagabe ez finko guztien balizko estrukturaltasuna adostu, eta plaza horiek deialdi publikoaren bidez bete. Estrukturaltasuna negoziatu beharko zen multzo honetan ere sartzen dira Zuzendaritzak atzamarrez izendatutako kontratu finkoak.

Berriro ere Javier Salcedo pertsonal saileko arduradunaren kargu uztea exijitzen dugu, bera baita hasiera-hasieratik kontratazio sistema ustelari eusten ari zaiona.

El Tribunal Superior tumba el sistema de gestores y la política de contratación de ETB tras la denuncia de LAB

El modelo de contratación de EITB recibe un nuevo varapalo, y allana el camino a la carrera profesional en la redacción de ETB

El Tribunal Superior de Justicia de la CAPV acaba de publicar otra sentencia contra el sistema de contratación de ETB, dando así la razón a la denuncia interpuesta por LAB. En esta ocasión considera no ajustado a la ley las contrataciones realizadas en tres jefaturas de sección, lo que acarrea consecuencias importantes:

1. Las jefaturas de sección no son en ningún caso puestos de dirección, sino que deben ser cubiertos por contratos laborales de redactor o redactora. LAB considera que la decisión judicial se debería ampliar a todos los departamentos de ETB.

2. Los puestos de jefatura de sección en la redacción se deben cubrir de modo transparente, mediante contrato laboral interno. Tal y como recoge la sentencia, la empresa dispone de mecanismos suficientes para ello. De hecho las secciones de Internacional y Política se han podido cubrir mediante personal fijo, y la Dirección ha decidido contratar personal externo, sin siquiera utilizar la bolsa de trabajo, con contrato de dirección para cubrir los puestos de Economía, Cultura y Sociedad.

3. La sentencia vapulea al sistema opaco de gestores que creó Andoni Ortuzar con Juan Diego y la cuadrilla en EITB. Con ese sistema chapucero pretendieron estructurar un medio de comunicación público como si fuera una empresa privada suya, poniendo así en riesgo a todo el Grupo EITB, como se apreció con los casos de contratos mercantiles en la Radio y  la red M4F-VILAU-EXPRESSIVE...

LAB siempre ha luchado, en solitario, contra este sistema de contratación, como se puede comprobar en la web, utilizando todos los medios en su mano: denuncias públicas, en las redes, movilizaciones, en la negociación colectiva, institucionales... y así seguiremos. La Dirección al contrario, se ha solido aferrar a la excusa de la “seguridad jurídica” para evitar convocatorias públicas de empleo, pero no suele tener esa preocupación para hacer contratos fijos sin convocatorias (sí, también FIJOS, has leído bien, y los consideramos en el mismo saco). En todo EITB hay más de 45 trabajadores y trabajadoras en esa situación, con contrato indefinido sin haber superado una convocatoria pública.

También es una premisa esencial previa a la negociación colectiva: debemos concretar la plantilla estructural, pero antes de nada arreglar el problema de todos estos contratos indefinidos no fijos: cubrir los puestos que obliga lo recogido en convenio (las vacantes por jubilación o fallecimiento); acordar la posible estructuralidad de todos esos contratos indefinidos no fijos, y cubrir esas plazas mediante convocatorias públicas. En esa negociación de la estructuralidad también entrarían los contratos fijos realizados a dedo por la Dirección.

Volvemos a pedir el cese del responsable del departamento de personal Javier Salcedo, puesto que él es quien viene sosteniendo desde el principio este corrupto sistema de contratación.