Hemen zaude

EITBko batzordeek Javier Salcedo, EITBko Giza Baliabideetako Zuzendariaren kargu uztea exijitzen dute

LANGILE BATZORDEEN OHARRA

 • Euskal Telebistako Langile Batzordeak

 • EITBko Langile Batzordeak

 • EITBNETeko Langile Batzordeak

 • Eusko Irratiko LABek

Giza Baliabideetako zuzendaria den Javier Salcedoren kargu-uztea exijitzen dute, berak zuzentzen duen sailean egindako kudeaketa negargarria dela eta.

Aipatutakoek zera diote,

 1. iruzurreko kontratazioa (epaileek agindutako kalte ordainek diru publikotik ehunka mila euro suposatu duena)

 2. era berdinean kontratatzen jarraitzea

 3. lan poltsa era gardenean ez ezartzea

 4. ekoizpen beharren araberako irizpide objektiboei baino, arlo ezberdinetako buruen interes partikularrei erantzuten dien errelebo kontratuak

 5. lan hitzarmena ez aplikatzeak edota maltzurki interpretatzeak suposatzen duen etengabeko gaien judizializazioa

 6. lan hitzarmenaren negoziazioen nahita eragoztea

bera kargutik bat-batean kentzeko nahiko arrazoi badirela.

Era berean zera adosten dute, ez dutela aipatu zuzendariarekin hurrengo lan hitzarmenaren negoziazioetan negoziatuko, ez eta zentro-arteko batzordeen eskumeneko beste edozein gai ere.

Bilbon, 2015eko urriaren 20an

Comités de EITB exigen el cese del Director de Recursos Humanos Javier Salcedo

 • El Comite de Empresa de Euskal Telebista

 • El Comite de Empresa de EITB

 • El Comite de Empresa de EITBNET

 • LAB de Eusko Irratia

exigen el cese de Javier Salcedo, director de Recursos Humanos, por su nefasta gestión durante los últimos años al frente del departamento que dirige.

Consideran:

 1. que la contratación de manera fraudulenta (que han costado al erario público cientos de miles de euros en indemnizaciones dictadas por jueces),

 2. la reiteración en la misma práctica de contratación,

 3. la no aplicación de forma transparente de la bolsa de trabajo,

 4. la realización de contratos relevo que no obedecen a criterios objetivos de necesidades de producción sino a intereses particulares de los jefes de las distintas áreas,

 5. la judicialización continua de los temas que afectan a la no aplicación o interpretación cicatera del convenio,

 6. la ralentización deliberada de las negociaciones del convenio colectivo

son motivos suficientes para pedir su cese inmediato.

Asimismo, acuerdan no negociar con dicho director en las próximas negociaciones del convenio colectivo ni cualquier otro tema que se pueda deliberar en las mesas correspondientes de los comités intercentros.

Bilbo, 20 de octubre de 2015