Hemen zaude

EHko Mugimendu Feminista: 'Cuadrilla busca cita' EITBren saio berriaren inguruan

Euskal Herriko, Mugimendu Feminista

Ekainaren 15ean, igandean emititu zuen EITBko bigarren kateak Cuadrilla busca cita saioa lehen aldiz. Harriduraz, amorruz eta haserrez jaso ditugu bertan ikusi eta entzundakoak.

Cuadrilla busca cita telebista saioa lehen segundotik azkenera arte eduki sexistetan oinarrituta dago, zeinetan maskulinitate eta feminitate eredu hegemonikoen sustapena dagoen oinarrian. Mutilak dira: aktiboak, subjektuak, eta neskak, aldiz, objektuak. Saioaren tesirik nabarmenena hauxe da: «Ez gara pertsona osoak; laranja erdiak gara, eta beste erdiaren beharra daukagu», hortaz, emakume bat gizon batek osagarritu beharko balu bezala. Gizon guztiak heterosexualak, emakume guztiak heterosexualak, beraien genetikan idatzia egongo balitz bezala. Mutilek casting antzeko bat egiten diete neskei. Neskak banaka jaisten dira, pasarela bilakatzen den korridore bat zeharkatuz; bost mutilek galderaz josten dituzte neskak, eta beraien helburua kuadrillako lagunari neska bat aurkitzea da. Ahalko balute bezala; hau da, kuadrillakoek neska-laguna aurkitzen diote taldeko azken mutil zaharrari, adin batetik aurrera bizitzako helburu nagusia bikote bat osatzea delako, eta ezkontzea, noski. Egiten diren galderak filtrorik gabeko astakeriak dira, bikotekidea casting batean aurkitzerik balego bezala. Kasu honetan, kuadrillako mutilek aurrean dituzten neskak epaitzen dituzte, gustokuak salbatuz eta besteak saiotik kanporatuz.

Urte askotako lana izan da Mugimendu Feministarentzat estereotipoei aurre egitea, jendarteari erakustea harreman mota asko daudela, emakumezkoak ez direla objektuak, eta gizonezkoak ez direla subjektu aktibo izan daitezkeen gorputz bakarrak. Lan hori guztia EITBk zakarrontzira bota nahi du, bikoteen eredu komertzial eta hutsal bat zabalduz, heteroarau hegemonikoena eta hertsiena sendotuz. Berdin du hurrengo kapituluetan nesken kuadrilla batek mutikoei galderak egiten badizkie, balioak berberak izango direlako. Dirudienez, Emakunde lehendik kezkatua zebilen eta EITBri eskatu zion programa mesedez ez botatzeko, berdintasun irizpideen kontra egiten baitzuen, baina EITBko buruek aurrera egin zuten, Eusko Jaurlaritzak berdintasun politikak bermatzeko duen erakunderik garrantzitsuenaren hitzei jaramonik egin gabe. Zertarako sortzen ditu Eusko Legebiltzarrak Berdintasun Legeak (4/2005) eta berdintasunerako erakundeak? Jaramonik ez egiteko? Ez betetzeko? Komunikabide publikoek funtzio berezia izan beharko lukete berdintasun politikak eta balioak zabaltzeko garaian; ez da soilik saio bat, Cuadrilla busca cita gaixotasun sakon baten sintoma da; EITBk ez ditu berdintasun politikak sustatzen, ez barrura eta ez kanpora begira.

EITBk Genero Unitate bat izan beharko luke, identifikatua; alegia, eragileek jakin beharko genuke zeintzuk diren berdintasun politikak bermatzen dituzten langileak euskal telebista publikoan. Ezagutu beharko genituzke beraien planifikazioak; gainera, eragile bezala planifikazio horien parte izan beharko genuke. Tamalez, ez dugu haien berririk.

Dirudienez, EITBrentzat gehiago saltzen du Espainiako kate pribatuetan botatzen dituzten programa kutreenak kopiatzeak, parekidetasun ereduak sustatzen dituzten saioak egiteak baino. Berdin zaie saio horiek matxismorik zikinena sustatzen badute ere, berdin zaie emakumeak objektu bezala agertzen badira, berdin zaie beste eragileok urteetan egin dugun lan guztia.

Ezin ulerturik gabiltza nolatan EITB kate publikoak honelako saio bat sortu eta emiti dezakeen. Higuingarria iruditzen zaigu kate publiko batean, diru publikoarekin eduki guztiz sexistetan oinarritutako saio hau sortzeko erabakia hartzea. Zein da helburua? Jendarte patriarkal honetan egun bizirik dirauten bereizkeria egoerak indartzea? Gazteen artean egun erruz izaten diren indarkeria sexista egoerak indartzea, non sexu harreman afektiboak jabetzan oinarritzen diren? Lotsagarria iruditzen zaigu telebista publiko batek horrelako harreman ereduen aldeko apustua egitea.

Euskal Herriko Mugimendu Feministak Cuadrilla busca cita programa bertan behera uztea exijitzen du. Hala ere, gure iritziz, saioa kentzea ez da nahikoa, arazoa sakonagoa da; EITBk berdintasuna sustatzeko ardura duela gogoratu nahi dugu; beraz, norabidea aldatu egin behar du, matxismoa sustatzen duten saioak baztertuz.

Opinión del Movimiento Feminista sobre el nuevo programa de EITB “cuadrilla busca cita”

 

El pasado domingo día 15 de Junio el segundo canal de EITB emitió el primer capítulo de “cuadrilla busca cita”. Y tenemos que decir que lo que escuchamos y vimos a lo largo del programa nos creó un gran enfado y frustración.

EL programa “cuadrilla busca cita” está basado en un contenido sexista de principio a fin. Y refuerza la consolidación de un modelo de masculinidad y feminidad hegemónico.
Los hombres son: activos, sujetos y las mujeres objetos. La tesis principal del programa es esta: No somos personas completas, somos medias naranjas y tenemos la necesidad de la otra mitad, por lo tanto las mujeres debemos complementar a los hombres.

Todos los hombres son heterosexuales, todas las mujeres son heterosexuales, como si su genética estuviera previamente escrita. Los hombres les hacen un casting previo a las mujeres. Las mujeres descienden de una en una por un corredor que hace la función de pasarela, cinco hombres bombardean a la chica a preguntas teniendo como objetivo buscar novia al soltero de la cuadrilla.

Como si ello fuera posible el objetivo es encontrar pareja a el ultimo soltero de la cuadrilla, porque a partir de cierta edad el objetivo principal de nuestras vidas debe ser tener una pareja y como no el casarse.

Las preguntas que les hacen sin ningún tipo de filtro son verdaderas burradas, como si fuera posible encontrar pareja mediante castig. En este caso los componentes de la cuadrilla juzgan a las mujeres que tiene enfrente salvando a las que les a gustado y expulsando al resto.

Han sido largos años de trabajo para el movimiento feminista el ir superando los estereotipos impuestos, el intentar enseñar a la sociedad que hay diferentes tipos de relaciones, que las mujeres no somos objetos y que los hombres no son los únicos cuerpos que pueden ejercer su derecho a ser sujetos activos.

EITB quiere echar todo este trabajo por la borda, expandiendo un modelo de pareja comercial y de este modo reforzando una heteronorma hegemónica. Es indiferente que en los próximos capítulos sean mujeres las que asuman el papel de cuadrilla y sean ellas las que realicen las preguntas, porque los valores seguirán siendo los mismos.

Al parecer, Emakunde ya alerto sobre su preocupación por el contenido de este programa y pidió expresamente a EITB que no lo emitiera, ya que iba en contra de los principios de igualdad, pero la dirección de EITB decidió hacer caso omiso y seguir adelante con el programa sin tener en cuenta a la organización más importante que tiene el Gobierno vasco para implementar las políticas de igualdad. ¿Para qué crea el parlamento leyes de igualdad (4/2005) y agentes de igualdad? ¿Para no hacerles caso? ¿Para no cumplir lo que dicen?

Los medios de comunicación públicos deberían tener una función especial a la hora de implementar políticas de igualdad y infundir valores. No es solo cuestión del programa, “cuadrilla busca cita” es el síntoma de una grave enfermedad, EITB no cumple las políticas de igualdad ni internamente ni externamente.

EITB debería tener una unidad de género identificada, los diferentes agentes debiéramos conocer cuáles son las personas que desarrollan las políticas de igualdad en la televisan pública vasca. Debiéramos conocer sus planificaciones, y además deberíamos poder participar como agentes en dichas planificaciones. Pero por desgracia no las conocemos.

Al parecer para EITB es mejor copiar los programas cutres de la televisión privada española porque entienden que venden más en vez de dedicarse a realizar programas dirigidos a impulsar la paridad. Les da igual si esos programas impulsan el machismo, les da igual si las mujeres parecemos meros objetos, les da igual el trabajo que diferentes organizaciones hemos desarrollado durante años.

Hoy todavía seguimos sin poder entender como un canal público de televisión como es la EITB puede crear y emitir un programa de este tipo. Nos parece una burla que un canal público, con dinero público tome la decisión de llevara delante un programa basado en unos contenidos sexistas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Reforzar aun mas las diferencias que siguen latentes en esta sociedad patriarcal? Reforzar las relaciones sexo-afectivas basadas en la propiedad que además están repercutiendo gravemente en el incremento de la violencia sexista entre la gente joven? Nos parece vergonzoso que un canal público haga una apuesta por impulsar este tipo de modelos de relación.

En opinión del movimiento feminista de Euskal Herria no es suficiente con que se retire el programa “cuadrilla busca cita”, le queremos recordar a EITB que tiene la responsabilidad de impulsar la igualdad, que debe reconducir su dirección, y dejar de lado los programas que impulsan el machismo.