Hemen zaude

LABek ulertezintzat jotzen du PSEk Eusko Irratian inoiz egin den EPDrik handiena bertan behera utzi nahi izatea

LAB sindikatuaren ustetan, ulertezina da PSEk Eusko Irratian inoiz egin den Lan Publikoaren Deialdirik handiena bertan behera uzteko Legebiltzarrean aurkeztu duen legez besteko proposamena. Are ulertezinagoa erabaki hau hartu zen Adminstrazio Kontseiluaren bileran kontra azaldu zen eragile bakarra Alderdi Popularra izan zela kontuan hartuz; orduan, PSE abstenitu zen eta gaurkoan aldiz, PPren posizioarekin lerrokatu egiten da. PSE agintean egon zenean arazoa konpontzeko urratsik ez zuen eman, eta aurpegia garbitzeko oraingoan ere ez dio muzin egiten kontraesanetan erortzeari. Lanpostuen deialdia atzera botatzen saiatzeko proposamenarekin bat egin du PSEk, PP eta UpyDrekin, esplizitu eta publikoki EITBko plantilla murriztu egin behar dela baieztatu dutenak.

LABen ustetan, Administrazio Kontseiluak hartutako erabakia positiboa da, besteak beste honako arrazoiengatik:

  • Lehenik eta behin, Irratiari orain arte ziren baino 49 egiturazko plaza gehiago ematen dizkiolako bi urteko prozesuan eta hau amaitutakoan beste zortzi, eta honenbestez, orain arte Eusko Irratian izan den Lan Deialdi Publikorik handienari bide emateaz gain zerbitzu publikoa bera sendotu egiten duelako.

  • Bigarrenik, soluzioa ematen diolako irregularra eta bidegabea zen egoera bati, alegia, bere garaian LEP (sarbiderako hautaketa prozesu) batera aurkeztuta eta berau gaindituta ere egunera arte irratian lan egiterik izan ez duten lan poltsako pertsonekiko bidegabea zen egoera bati, eze orain arte zuzendaritzak pertsona hauek kontratatu beharrean beste langile batzuk kontratatuta eduki ditu modu diskrezionalean, berdintasun, gaitasun eta merituen printzipioak frogatu gabe urte hauetan guztietan kontratatuak izan diren beste langile batzuk. Orain guztiek izango dute aukera bera lanpostu hauek lortzeko, eta aukera bera baita lan poltsaren bidez kontratatuak izaten jarraitzeko.

  • Hirugarrenik, irratian izugarrizko urratsa ekarriko duelako euskararen normalizazioan; honek, langileon euskararen ezagutzak eta erabilerak, zerbitzu honen funtsezko zeregina komunikazioa dela aintzat harturik balio bikoitza hartzen duelarik.

  • Eta laugarrenik akordio honi esker, Eusko Irratiko egiturazko plantillaren gaineko urrats garrantzitsu hau Zuzendaritza eta Administrazio Kontseiluaren erabaki diskrezionala izatetik, berau ezinbestez erakundearen langileen ordezkarien adostasunez hartu beharreko erabakia izatera pasatzen da.

 

Euskal Herrian 2014ko ekainaren 5ean

Etiketa: 

LAB califica de inaudito que el PSE pretenda frustrar la mayor convocatoria de Empleo Público jamás realizada en Eusko Irratia

Para el sindicato LAB resulta inaudito que el PSE presente una Proposición no de Ley para paralizar la que hasta la fecha, es la mayor convocatoria de empleo público jamás realizada en Eusko Irratia. Más aún teniendo en cuenta que en la reunión del Consejo de Administración en la que se aprobó dicha convocatoria el único agente que se opuso a la misma fue el Partido Popular, el PSE en dicha votación se abstuvo y ahora se alinea a la posición del PP. Cuando estuvo el PSE en el gobierno no dio ningún paso para solucionar el problema, y para lavarse la cara ahora tampoco tiene problemas para caer en contradicciones. Para intentar echar atrás la convocatoria de empleo el PSE ha unido sus fuerzas a las del PP y UpyD, quienes reconocen explicita y públicamente que hay que recortar plantilla en EITB.

Para LAB, el acuerdo que se adoptó en el Consejo de Administración es más que positivo, entre otras por las siguientes razones:

  • Primero porque se dota a la radio de 49 plazas estructurales más de las que tenía, y al final de este proceso otras ocho, y se procede a la convocatoria de de Empleo Público de una dimensión como no había sucedido en Eusko Irratia hasta la fecha, apuntalando de esta forma un servicio público.

  • Segundo porque se resuelve una situación que además de irregular suponía un agravio para las personas que en su día se presentaron a una OPE, la aprobaron, quedaron en bolsa de trabajo y sin embargo, no han tenido ninguna oportunidad de trabajar en el ente porque la dirección, de manera discrecional, había decidido contratar a otras personas que sin cumplir con los principios de igualdad, merito y capacidad han estado trabajando durante estos últimos años. A partir de ahora todas esas personas tendrán la misma oportunidad para ocupar esos puestos de trabajo, y también para que puedan seguir siendo contratadas vía bolsa de trabajo.

  • Tercero porque supone un avance importantísimo en la normalización del euskara en un servicio público donde además el servicio fundamental es la comunicación, y donde por lo tanto, la normalización del conocimiento y uso del euskara por parte de las plantillas es algo que cobra un doble valor.

  • Y cuarto porque además gracias a este acuerdo la definición de cuál debe ser la plantilla estructural de Eusko Irratia, que hasta ahora era una decisión discrecional de la Dirección y el Consejo de Administración, y siendo un paso importante, pasa a ser una cuestión que necesariamente debe no sólo negociarse sino acordarse con el comité de empresa de las radios..

Euskal Herrian 2014ko ekainaren 5ean

Lan eskaintza publikoak orain arteko irregulartasunak zuzendu eta aukera berdintasuna zein gardentasuna bermatuko ditu EiTBn

EH Bilduk Eusko Irratiaren egiturazko plantilla zehaztu eta egonkortzearen aldeko apustua berretsi du. Kontratazio prozesu berria EiTBn elebitasuna finkatzeko mugarria izango dela azpimarratu du Unai Urruzunok.

EH Bilduk EiTBren Administrazio Batzordeak Eusko Irratirako onartutako lan eskaintza publikoa babestu du gaur Legebiltzarrean eta, "urteetako pertsonal politika negargarriak eragindako irregulartasunak zuzentze aldera, euskal irrati publikoen egiturazko plantilla zehaztu eta egonkortzearen aldeko apustua" berretsi du, Unai Urruzunok azaldu duenez. Gainera, lan eskaintza publiko horretan parte hartzeko euskaraz aritzea bete beharreko baldintza izango dela kontuan hartuta, EiTBn elebitasuna finkatzeko mugarria izango dela azpimarratu du EH Bilduko legebiltzarkideak. "EiTB hedabide publikoa izanik, bertako lanpostu guztietan langile elebidunak nahi ditugu eta, gure esku dagoen heinean, hala izango da", erantsi du.

Bere garaian, gaur EBBko presidentea den Andoni Ortuzar EiTBko zuzendari nagusia zenean, alegia, orduko pertsonal politika negargarriari jarraituz egin ziren kontratazio irregularrak kritikatu ditu Urruzunok, Eusko Irratian eta EiTB osoan zenbait langile kontratatu zirelako lan poltsa alde batera utzita eta berdintasun, meritu, gaitasun eta publizitate printzipioak aintzat hartu gabe. "Aukera berdintasunaren printzipioa zapuztu zen eta egoera irregular horren erantzule nagusia Andoni Ortuzar da; orain anabasa hori, irregulartasun horiek konpontzea dagokigu lan eskaintza publiko baten bitartez kontratazio finkoetan zein aldi batekoetan objektibotasuna eta gardentasuna bermatuz", azaldu du legebiltzarkideak. Bere esanetan, "bi bide ditugu, edo irregulartasun horiei irtenbidea eman edo betikotu".

Horren harira, EiTBren Administrazio Batzordeak onartutako lan eskaintza publikoa abiapuntutzat jo du EH Bilduko legebiltzarkideak, Eusko Irratiaren gutxieneko plantilla estrukturala (49 lanpostu gehi 8 errelebu kontratu) zehazten duelako eta 2016ra bitartean egokitzapenak egiteko eta lanpostu gehiago betetzeko aukera irekita uzten duelako, bitarte horretan aldi baterako kontratuak lan poltsan dauden langileek beteko dituztela.

ehbildu.net

La OPE permitirá corregir las irregularidades y garantizar transparencia e igualdad de oportunidades en EiTB

 

EH Bildu reitera su apuesta por definir y estabilizar la plantilla estructural de Eusko Irratia. Unai Urruzuno subraya que el próximo proceso de contratación será un hito en el impulso del bilingüismo en EiTB.

EH Bildu ha respaldado esta tarde en el Parlamento la oferta pública de empleo (OPE) aprobada para Eusko Irratia en el consejo de administración de EiTB y ha reiterado su apuesta por definir y estabilizar la plantilla estructural de las radios públicas vascas a fin de corregir las irregularidades que se han derivado de la desastrosa política de personal desarrollada durante años", como explica Unai Urruzuno. El parlamentario de EH Bildu subraya además que la nueva convocatoria pública de empleo es un hito de cara a asegurar el bilingüismo en EiTB, puesto que fija el conocimiento del euskara como requisito. Al respecto indica que "siendo EiTB un medio público, defendemos el bilingüismo para todos sus puestos y, en la medida en que esté en nuestra mano, así va a ser".

Urruzuno denuncia las contrataciones irregulares realizadas en aplicación de la política de personal vigente en EiTB cuando su director era el actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cuando en toda la EiTB se contrató a personas al margen de la bolsa de empleo y sin atender a criterios igualdad, mérito, capacidad y publicidad. "Se vulneró el principio de igualdad de oportunidades y el gran responsable de esa situación irregular es Andoni Ortuzar; ahora nos toca corregir ese lío, todas esas irregularidades, mediante una OPE garantizando la objetividad y la transparencia en las contrataciones tanto de fijos como de eventuales. Solo hay dos caminos, o solucionar las irregularidades o perpetuarlas".

Al hilo de ello, el parlamentario de EH Bildu considera que la OPE aprobada por el consejo de administración de EiTB es un punto de partida porque fija la plantilla estructural mínima de Eusko Irratia (49 puestos fijos más ocho contratos de relevo) y deja la puerta abierta para, de aquí a 2016, hacer los ajustes que puedan ser necesarios cubriendo hasta entonces los contratos eventuales con las y los trabajadores procedentes de la bolsa de empleo.

EHBILDU.NET