Hemen zaude

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arabera EITBk kontratazioetan legea urratzen jarraitzen du

Logo de Herri - Kontuen Euskal Epaitegia ( Tribunal Vasco de Cuentas Públicas )Hemen duzue Herri Kontuen Euskal Epaitegiak atera berri duen 2011ko txostena. Oraindik aztertu ez badugu ere, epaitegiak berak kaleratutako oharraren arabera zuzendaritzak kontratazioetan lege hauste larriak egiten jarraitzen duela antzemanten da:

«Langileriari dagokionez, HKEEk azpimarratu du 2011ko ekitaldian zuzendaritzako lanpostu funtzionaletarako irispidea 5 pertsonak izan dutela Erakundearen sorrera legeak aurreikusten duen “profesionaltasun” kontzeptua baliatuta; horietatik 3k ez zuten aldez aurretik kontratu-loturarik erakundearekin, ez eta goi kargudun kontraturik ere; honenbestez, lan kontratu finkoak egin zaizkie merezimendu eta gaitasun printzipioak batere bete gabe, aipatutako Legeak agintzen duen moduan.»

Informe publicado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Si bien aún no lo hemos analizado, según la nota de prensa publicada por el propio tribunal se aprecia que la Dirección aún sigue vulnerando la ley en cuanto a las contrataciones:

«En  relación  con  el  personal,  el  TVCP  destacaque  en  el  ejercicio  2011han  accedido  a puestos    directivos    funcionales    5personas    por  aplicación del    concepto    de”profesionalidad” que se contempla en la Ley de creación del Ente, de las cuales 3no tenían  relación  contractual  previa  con  el  Ente ni  figuran  como  altos  cargos,  siendo contratadas   concontratos   laborales   fijos   sin  cumplir   los   principios  de   mérito   y capacidadtal y como exige, asimismo, la mencionada Ley.»