Hemen zaude

Jazarpen sindikala EITBn

EITB Taldean jazarpen sindikala eman da, kontratetako langileak kikiltzeko helburuarekin.

Kontua dagoeneko ez da EITBko zuzendaritzak bere ardura zuzenarenpeko langile eta kontratetakoekiko duen paternalismoa. Okerrago, dagoeneko zera baiezta dezakegu, mehatxuak eta kaleratzeak erabiltzen dituela langileak lanpostuari beldurrez helduta edukitzeko. Beti ere forma onekin, “langileak gustura nahi ditugu, beraz halaxe ez bazara sentitzen, kanpoan beste aukeraren bat aztertzera animatzen zaitugu” bezalako eufemismo iraingarriak erabiliz. Beste urteetan ETBko sindikalisten komunikazio elektronikoen kontrola, LABeko ordezkari batekiko jokabide diskriminatzailea -greba bat sustatzeagatik-, ETBko langileen ordezkarien azpiegitura eta iragarki ohol falta salatu izan dugu bai publikoki zein ikuskaritzan edota epaitegietan; oraingoan beste bi kasu larri publikoki salatzera gatoz.

Iaz EITB taldeko MBN kontratari -Internet zerbitzuak kudeatzeko- kontratua amaitu eta M4F enpresa berriari (EITBk berak sortua bestalde) esleipena emateko garaian ondo aprobetxatu zuten momentua kaleratzeak gauzatu eta subrogaturik gelditzen ziren langileen artean beldurra sortzeko. Gipuzkoako bulegoetako hitzarmen sektoriala egokitu zieten langileei -euren lan baldintzekin zerikusirik ez duena-, eta bertan jasotzen zen librantzaren bat eskatzen hasi ziren langileak xumeki. Zuzendaritzak berehala moztu zuen “matxinada”, arduradunak bilatzen eta kaleratzeko mehatxu garbiak botaz. Enpresa aldaketa aprobetxatuz, lau langile kaleratu zituzten. Ezin da onartu arrazoia ekonomikoa edo antolakuntzakoa zenik, lau haien ordez beste sei kontratatu baitzituzten, funtzio berdinak ere egiteko, baina soilik sei hilabeteko kontratuarekin, “zertan zebiltzan ondo pentsatzeko”.

Aurten beste urrats onartezin bat eman du EITBko zuzendaritzak, taldeko beste enpresa batetan, publizitateaz arduratzen den EXPRESSIVE MEDIAn hain zuzen ere. Egoera berdintsua, langile bat lan eskubideetaz galdetzen hasi zenean erantzun berdina jasotzen hasi baitzen, “gauzak zeuden bezala uztea” zuela onena. Erantzunarekin ados egon ez, eta LABekin jarri zen harremanetan, irtenbidea bilatzearren. Lan baldintzak defendatzeko ordezkaritza sindikala edukitzea egokiena izanik, hauteskunde sindikalak prestatzekotan gelditu zen. Ez zion paper bat prestatzeko denborarik izan, kaleratze agindua berehala jaso zuen eta. Noski, epaitegira jo zuen.

Epaiak jazarpen sindikala esplizituki frogatutzat eman ez badu ere -hauteskundeen deialdia gauzatu ez zelako- ez ditu onartu enpresak langilea kaleratzeko jarritako aitzakiak. Bereziki aipagarriak dira epaileak espreski aipatzen dituen zita hauek (sententzia osoa eranskinean):
“No existe duda de que nos encontramos ante un Grupo de empresas” (EITB, GDM, EXPRESSIVE)
“...esta juzgadora considera que dicha declaración puede manifestarse también por las imputaciones falsas o inciertas realizadas en la carta de despido.
“Señala el letrado de la empresa demandada que el despido es libre y pagado”

LABentzat garbi gelditzen da EITBk jokabide antisindikala erabili, eta langileak mehatxatu egiten dituela. Batetik egoera higuingarri hau publikoki salatu egiten dugu; eta bestetik EITB taldeko langileei zein kontratetakoei dei egiten diegu kikiltzen ez uzteko eta, langileen aurkako jokabideen berri sindikatuei ematen hasteko.

Acoso sindical en EITB
En el Grupo EITB se ha dado acoso sindical, con el objetivo de amedrentar a las plantillas de las contratas

La cuestión no es ya el paternalismo de la dirección de EITB para con las plantillas tanto bajo su gestión directa como de sus contratas. Peor aún, podemos afirmar ya que utiliza amenazas y despidos para mantener a las y los trabajadores aferrados con miedo a su puesto. Siempre con buenas formas de estilo de eufemismos insultantes como que “queremos trabajadores que estén a gusto, y si no te ves así te animamos a buscar alguna otra oportunidad fuera”. Si otros años hemos venido denunciando el control de las comunicaciones electrónicas de sindicalistas de ETB, la actuación discriminatoria contra un representante de LAB -por impulsar una huelga-, y la obstrucción a la labor del comité de ETB por falta de infraestructuras y tablones de anuncios, venimos ahora a denunciar otros dos casos graves.

Cuando el año pasado se acabó el contrato a la empresa MBN del grupo EITB -para gestionar servicios de Internet- y se firmó con la nueva contrata M4F (creada por el propia EITB), aprovecharon bien el momento para echar a gente a la calle y generar el miedo entre los y las trabajadoras que se quedaron subrogadas. Les habían asignado un convenio sectorial de oficinas y despachos de Gipuzkoa -que no tiene nada que ver con sus condiciones de trabajo-, y a algunos trabajadores se les había ocurrido pedir tímidamente alguna libranza que recogía. La dirección cortó inmediatamente la “rebelión”, buscando cabecillas y lanzando claras amenazas de despidos. Aprovechando el cambio de empresa, echaron a cuatro trabajadores. No se puede aceptar que hubieran motivos económicos u organizativos, puesto que en el lugar de esas cuatro personas contrataron a otras seis, pero con contratos de sólo seis meses “para que se pensaran bien lo que estaban haciendo”.

Este año la dirección de EITB ha dado otro paso inaceptable, en otra empresa del grupo, concretamente en la contrata que gestiona la publicidad, EXPRESSIVE MEDIA. La situación es parecida ya que se dio la misma respuesta cuando un trabajador empezó a preguntar por derechos laborales, que lo mejor para él sería “que dejara las cosas como están”. No de acuerdo con la respuesta, se puso en contacto con LAB en busca de una salida. Tras considerar que lo más adecuado sería tener una representación sindical, quedó en organizar elecciones sindicales. No tuvo tiempo de preparar ningún papel, ya que enseguida recibió la notificación de despido. Por supuesto, acudió al juzgado.

Si bien la sentencia no da explícitamente por probada el la persecución sindical -al no haberse comenzado el proceso de elecciones- no acepta las excusas puestas por la empresa para el despido. Son especialmente destacables estas citas expresas de la jueza (la sentencia completa en archivo adjunto):
“No existe duda de que nos encontramos ante un Grupo de empresas” (EITB, GDM, EXPRESSIVE)
“...esta juzgadora considera que dicha declaración puede manifestarse también por las imputaciones falsas o inciertas realizadas en la carta de despido.
“Señala el letrado de la empresa demandada que el despido es libre y pagado”

Para LAB queda claro que EITB ha llevado a cabo medidas antisindicales, y amenazado a trabajadores y trabajadoras. Pretendemos, por una parte, denunciar públicamente esta situación detestable; y por otra hacer un llamamiento a las personas que trabajan en el grupo EITB y en sus contratas para que no se dejen amedrentar, y comiencen a informar a los representantes sindicales de las actuaciones que se den contra los trabajadores.