Hemen zaude

LABek EITBk ordaindutako 700.000 euroko abalaren inguruko kereilaren inguruan froga berriak eskatuko ditu

Iragan martxoaren 22an Bilboko lehen Instrukzio Epaitegiak EITBko zuzendari izandako Juan Luis Diego Casalsi deklarazioa hartu zion, LAB sindikatuak jarri eta epaitegiaren autoak 2013ko otsailaren 26an tramitera onartutako kereilari lotuta.

Ikerketaren iturburua 2009an EITBk berak parte hartzen zuen VILAU MEDIA S.L. Enpresaren alde onartutako abal batean dago. Sozietatearen egoera txarrak eraginda abala exekutatu egin behar izan zen, eta honek EITB 2012an 700.000 eurorekin erantzutera behartu zuen.

Bere deklarazioaren arabera J.L.Diego Casalsek parte-hartutako sozietatearen administrazio kontseiluaren parte-hartzea ez zela maila pertsonalean, baizik eta zuen arduraren araberako ente publikoaren izenean zela akreditatzen badu ere, LABek abala zein baldintzetan onartzen den argitzeke gelditzen dela uste du, bai eta EITBk erantzun behar izan zuen abala exekutatzen amaitzeko dauden arrazoiak eta erantzukizunak ere.

J.L.Diego Casalsek berak EITBren izenean formalizatu zuela onartu du, baina bere exekuzioan erantzukizunik ukatu egiten du. PSEko jaurlaritzak ordezkatzen duen zuzendaritzaren kudeaketarena dela dio, abalatutako sozietatea insolbentziara eramanez lehenago, eta ondoren EITBko diru publikoarekin 700.000 eurorekin erantzun behar izatera; kasu honetan Patxi Arratibel eta Alberto Surioren izenak aipatzen ditu espresuki.

Etiketa: 

LAB pedirá nuevas pruebas en relación a la querella sobre el aval de 700.000 euros pagados por EITB

El día 22 de marzo el Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao tomó declaración como imputado a quien fuera directivo de EITB Juan Luis Diego Casals, en relación con la querella interpuesta por el sindicato LAB y admitida a trámite mediante auto judicial de 26 de febrero de 2013.

Los hechos que se investigan tienen su origen en un aval concedido en nombre de EITB en el año 2009 a favor de la empresa participada por el ente público VILAU MEDIA S.L., y que terminó siendo ejecutado ante la situación de insolvencia de esta sociedad, lo que llevó a EITB a tener que responder en el año 2012 de 700.000 euros.

Si bien en su toma de declaración J.L. Diego Casals acredita que su participación en el consejo de administración de la sociedad participada no fue a título personal sino en representación del ente público en atención a la responsabilidad que ostentaba en el mismo, el sindicato LAB considera que queda pendiente de aclarar las condiciones en que se formaliza el aval, así como las razones y responsabilidades existentes que hacen que el aval termine siendo ejecutado, y por el que tuvo que responder EITB.

J.D. Diego Casals ha reconocido que fue él quien formalizó el aval en nombre y representación de EITB, pero elude toda responsabilidad sobre su ejecución. Considera que es la gestión de quien le sucede en la dirección por parte del gobierno del PSE lo que lleva primero a la insolvencia de la sociedad avalada, y después y como consecuencia a tener que responder con 700.000 euros del dinero público de EITB; en este particular menciona expresamente los nombres de Patxi Arratibel y Albero Surio.