Hemen zaude

ETB «Erdal Telebista» bihurtzeko merituak egiten

    Euskal Telebistako LABek bere haserrea eta harridura publiko egin nahi ditu ETBk euskararen aurka hartu duen bidea salatuz.
 
    ETBSATen ematen den kirol programazioa aztertuz, argi dago espainieraren aldeko apustua egin duela etxe honek. Zuzeneko kirol emanaldiak euskaraz mantentzen dira, oraingoz, baina gainontzeko kiroletako programazio guztia erdara hutsez egiten da. Aste honetan, Athleticek jokatuko duen Europako finala dela eta, programazio berezia izango da ETBn. ETB1eko informatiboetan, noski, euskaraz eskainiko da informazioa, baina gainontzeko guztia, ETBSATen izango diren programa bereziak barne, erdaraz izango da. ETB2 nahiko ez, eta ETBSATeko programak ere erdaraz.
 
    LABek ETBko zuzendaritzak hartu duen euskararen kontrako bidea bertan behera uztea eskatzen dio, eta euskaldunok merezi dugun telebista publikoa eskaintzea. Audientziek ezin dute dena baldintzatu, eta are gutxiago euskaldunak bigarren mailako hiritar bezala tratatzea. Euskal Telebistak etorkizunik badu, euskararekin lotuta behar du izan. Eraso gehiagorik ez euskarazko telebista publikoaren aurka.
ETBko LAB
Euskal Herria, 2012ko maiatzaren 7an

    LAB de Euskal Telebista quiere hacer públicos su enfado y asombro denunciando el camino que ha tomado ETB contra el euskara.

    Analizando la programación deportiva que ofrece ETBSAT, queda claro que esta casa apuesta por el idioma español. Se mantienen las emisiones deportivas en directo, por ahora, pero todo el resto de la programación deportiva se emite íntegramente en castellano. Esta semana, debido a la final de Europa que disputará el Athletic, ETB ofrecerá una programación especial. En los informativos de ETB1, por supuesto, la información se ofrecerá en euskara, pero todo el resto, incluídos los programas especiales que se emitan por ETBSAT, será en castellano. No basta con ETB2, y los programas de ETBSAT también en castellano.
 
    LAB solicita a la dirección de ETB que abandone el camino que ha cogido en contra del euskara, y ofrezca la televisión pública que se merece la sociedad vasca. Las audiencias no pueden condicionar todo, y menos aún tratar a la población euskaldun como ciudadanía de segunda clase. Si Euskal Telebista tiene futuro, éste estará unido al euskara. No más agresiones contra la televisión pública en euskara.
 
LAB de ETB
Euskal Herria, 7 de mayo de 2012