Hemen zaude

Políticas de TDT y configuración del mapa televisivo autonómico digital en la CAV (2002-2007) (ZER aldizkaria)

ZER aldizkaria (EHU)LTDKO POLITIKAK ETA TELEBISTA AUTONOMIKO DIGITALAREN MAPAREN ERAKETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN (2002-2007) Icono Pdf - zer31-01-guimera.pdf [ES, 253 KB]

Laburpena:

2002tik 2007ra bitartean, Euskadiko Gobernuak, bere lurraldean LTDa ezartzea xede izanik, komunikazio politika mulltzoa diseinatu eta abiarazi zuen, gero itzalketa analogikoari aurre emango zion lurreko telebistaren mapa erakarri zutelarik. Artikulu honen helburua mapa berri hori definitu zuten politika autonomikoen deskribapena eta azterketa egitea da. Analisi politikoa ez da deskribapen soila, baizik eta Gasteizko Gobernuak hartutako erabakiak ulertzeko funtzezko interpretazio-elementuak aurkezten dira.

<--break->

POLÍTICAS DE TDT Y CONFIGURACIÓN DEL MAPA TELEVISIVO AUTONÓMICO DIGITAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA (2002-2007) Icono Pdf - zer31-01-guimera.pdf [ES, 253 KB]

Resumen:

Entre 2002 y 2007, el Gobierno de Euskadi diseñó y aplicó un conjunto de políticas de comunicación orientadas a implantar la TDT en su territorio y que dieron lugar al mapa de televisivo terrestre que afrontaría el apagón analógico. Este artículo se centra en la descripción y el análisis de las políticas autonómicas que definieron ese nuevo mapa. El análisis político no se limita a la descripción, sino que se aportan elementos interpretativos claves para entender las decisiones tomadas por el ejecutivo de Vitoria-Gasteiz.

 

GUIMERÀ I ORTS, Josep Ángel (2011):

"LTDko politikak eta telebista autonomiko digitalaren maparen eraketa Euskal Autonomia Erkidegoan(2002-2007)", ZER komunikazio ikasketen aldizkarian, 31 zka. Bilbao: UPV/EHU, 13-30 orr. 

Interneten eskuragarri:
http://www.ehu.es/zer/eu/hemeroteka/gaia/ltdko-politikak-eta-telebista-autonomiko-digitalaren-maparen-eraketa-euskal-autonomia-erkidegoan-2002-2007/463, 12/02/01an kontsultatua