Hemen zaude

EITBko albistegien azterketa - 3. Informazio sozioekonomikoaren tratera

EITB komunikazio talde publikoaren albistegiei buruzko azterlan interesgarriaren lehenengo zatitik bost ondorio azpimarra daitezke. Jarraian garatuko ditugun ondorio horiek baliagarriak izan beharko lirateke euskal komunikazio taldearen ereduaz eta bete behar dituen eginkizunez hausnartzen hasteko, talde hori zerbitzu publikoa den aldetik.

Hona hemen ondorio horiek:

1.- Eremu sozioekonomikoari buruzko informazioak oso tarte gutxi betetzen du informazioaren denboran, alegia, %7,4 baino ez. Gainera, informazio horrek desberdintasun sozialak eta klase-interesen kontraesanak ezkutatzen ditu.

2.- Informazioak enpresari-klasearen aldeko errepresentazio estereotipatua eskaintzen du, ongi kolektiboari lotuta. Langile-klaseari buruzko ikuspegia, aldiz, negatiboa eta biktizatzailea da.

3.- Oso informazio gutxi ematen da laneko istripuei buruz; gertaera isolatu gisa aurkezten dira, eta kasuen % 85ean zorigaitzaren ondorio bezala aurkezten dira.

4.- Oraingo krisiaren testuingurua fenomeno ekonomiko bezala aurkezten da, eta bere arrazoiak enpresarien eta instituzioen jardunetik kanpo kokatzen dira; beraz, erantzukizunik aipatu gabe eta kritikarik egin gabe hitz egiten da krisiari buruz.

5.- Transmititzen diren balioek indibidualismoa indartzen dute, kolektibotasunaren aurrean; era horretan, ideologia menderatzailea mantentzen eta onartzen laguntzen dute.

Hona hemen lau dokumentu:

LABen ondorioak (eu) Conclusiones de LAB (es)
AZTIKERren txosten osoa (eu) Txostenaren laburpen diaporama (LAISTER JARRIKO DUGU)

1.- La información referida al ámbito socio-económico ocupa un escaso 7,4% del tiempo informativo, donde se ocultan las diferencias sociales y la contradicción de intereses de clase.

2.- Representación estereotipada favorable a la clase empresarial asociada al bien colectivo frente a una visión negativa y victimizadora de la clase trabajadora.

3.- Se da poca información sobre los accidentes laborales, se presentan como sucesos aislados y en el 85% se informa de éstos como fruto del infortunio.

4.- El actual contexto de crisis se presenta como un fenómeno económico, con causas ajenas y exteriores a la acción empresarial e institucional y por lo tanto sin responsabilidades ni críticas definidas.

5.- Los valores que se transmiten inciden en reforzar el individualismo frente a lo colectivo contribuyendo así al mantenimiento y aceptación de la ideología dominante.