Hemen zaude

EITBko albistegien azterketa - 2. Generoaren tratera

Emakumeek eta gizonek EITB taldearen albistegietan dituzten protagonismoa eta errepresentazioari buruz AZTIKERek egin duen azterlanaren emaitzetatik, jarraian garatuko ditugun bost ondorio azpimarratzen ditugu.

Ikusi ahal izango denez, azterlanetik ondorioztatzen diren konklusioen larritasunak hausnarketa sakona eragin beharko luke, neurriak berehala hartzera eramateaz batera, kontuan hartuta norainoko garrantzia izan behar duen hedabideen rolak berdintasunaren aldeko borrokan; kasu honetan, gainera, haien izaera publikoa ere hartu behar da kontuan.

Konklusioak hauexek dira:

1. Emakumeen ikusezintasuna.
2. Emakume eta gizonen errepresentazio estereotipatua.
3. Emakumeen eta gizonen errepresentazio hierarkiko eta diskriminatzailea. Albistegien egituraketa androzentrikoa.
4. Mugimendu feminista ez da existitzen albistegietan, eta urriak dira berdintasunaren inguruko irudiak edo emakumezkoen diskriminazio egoera islatzen dutenak.
5. Emakumeen aurkako indarkeria. Trataera sentsazionalistarekiko joera, berezko
indarkeria estruktural bezala tratatu beharrean.

LABen ondorioak (eu) Conclusiones de LAB (es)
AZTIKERren txosten osoa (eu) Txostenaren laburpen diaporama (eu)

1. TXOSTENA: LURRALDETASUNAREN TRATAERA

De los resultados del estudio de AZTIKER sobre el protagonismo y representación de mujeres y hombres en los informativos del grupo EITB destacamos cinco conclusiones que se desarrollan seguidamente.

Como se observará, la gravedad de las conclusiones que se derivan del estudio debiera llevar a una profunda reflexión y a una urgente toma de medidas teniendo en cuenta la importancia que debieran de tener en la lucha por la igualdad los medios de comunicación, al que en este caso se añade el carácter público de los mismos. Las conclusiones son:

1. La invisibilidad de las mujeres.

2. Representación estereotipada de mujeres y hombres.

3. Representación jerárquica y discriminatoria de mujeres y hombres. Estructuración androcéntrica de los informativos.

4. El movimiento feminista no existe en los informativos y son escasas las imágenes que tratan sobre la igualdad o las noticias que reflejen la situación de discriminación de las mujeres.

5. Violencia contra las mujeres. Tendencia a un tratamiento sensacionalista y no como violencia estructural que es.

(Documento completo de conclusiones AQUÍ).

Eusko Legebiltzarrak erdibideko zuzenketa bat onartu du, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diona EITBn berma dezala emakumeen parte hartze aktiboa eta sexu bien presentzia orekatua. Halaber, Eusko Legebiltzarrak EITBko zuzendaritzari eskatzen dio aurkez dezala emakume eta gizonen presentzia orekatua bermatzeko plan zehatz bat, parekidetasuna helburu izanik. Aztiker zentroak egin duen ikerketa baten arabera, ETBko albistegietan agertzen diren pertsonen %75 gizonezkoak dira. «Telebista eta irratiek ez dute errealitatean dagoen parte hartze publikoa behar bezala jasotzen», esan du Aralarreko Aintzane Ezenarrok.

BERRIA 2011.06.03
http://paperekoa.berria.info/agenda/2011-06-03/032/003/eitbri_parte_hart...

Tras el estudio publicado por Aztiker en que la cadena pública de televisión EiTB sus pendía en lo que a pariedad se refiere (mostraban un ejemplo donde la representación de los hombres en los informativos alcanzaba el 75% frente al 16,6% de las mujeres, o que las noticias que recogen la realidad de las mujeres en titulares representaban un 1,8%), varios grupos políticos presentaron una enmienda de transacción ante el parlamento de Gasteiz para «garantizar la presencia equilibrada de los dos sexos en los medios de comunicación».

Así, el parlamento insta a la dirección de EiTB a cumplir lo establecido en la Ley 4/2005 «para la igualdad de mujeres y hombres en materia de medios de comunicación y publicidad». Además, exige a la cadena presentar en el inicio del próximo periodo de sesiones un plan para garantizar esa presencia «equilibrada».

GARA 2011.06.03
http://www.gara.net/paperezkoa/20110603/270272/es/El-parlamento-Gasteiz-...

Izena duen orok dauka bere izana

LABek aurkeztu berri duen «EITBko albistegien azterketa - Generoaren trataera» txostenen harira, egokia izan daiteke komunikabideetako profesionalentzat protokolo honen existentzia gogora ekartzea. Hemen duzue euskaraz eta erdaraz, eta nahi izan ezkero gurekin jarri harremanetan liburuxka eskuratzeko.

Webgune honetan bertan dago, HEMENTXE

Lo que no se nombra no existe

Una vez que LAB ha presentado recientemente el informe «Análisis de los informativos de EITB- Tratamiento del género», parece adecuado para los y las profesionales de los medios de comunicación recordar la existencia de este protocolo. Aquí lo tenéis en euskara y erdara, y si lo deseáis en formato de libro no tenéis más que poneros en contacto por los medios habituales.

Se puede encontrar AQUÍ en este mismo website.