Hemen zaude

ETBko Langile Batzordea Gasteizko parlamentuak onartutako ez-legezko proposamen zentsuratzaileaz

Otsailaren 28an Gasteizko Parlamentuak ez legezko proposamen bat onartu du, EITBko albistegi eta programazioetan bazterkeria sakondu egiten duena. Dokumentuak hiru puntu ditu, hirurak zeharo bidegabeak.

Hasteko, EITBk daraman trataera informatiboaren norabide aldaketa onartu egiten du. Hau da, euskal jendartearen zati garrantzitsu bat (politikoa, sozial zein lurraldekoa) komunikabide publiko batetik baztertzea eta informazio plural, objektibo eta kontrastatua ukatzea goraipatu egin du. Bide batez jendarteak duen informazio eskubidea larriki urratzen da.

Jarraian, Euskal Herrian abiatu den demokrazia eta normalizazioaren aldeko prozesuan laguntzea baino, kontrakoa egin eta ilegalizazioaren estrategia eta bazterkerian laguntzen jarraitzeko deia egiten dio EITBri.

Amaitzeko hainbat kontzeptu azpimarratzen ditu: «zilegitasuna, demokrazia, informazio zerbitzu publikoa, profesionaltasuna, egiatasuna, independentzia, interes informatiboa, informazio zintzo eta egiazkoa...». Komunikazio eskuliburu neoliberalen jarraipen zintzoa eginez, benetan egiten eta onartzen denaren kontrakoa nabarmendu nahi izaten da. Jendartea engainatu eta euren burua auto-konbentzitu beharra dute.

Estrategia integratzaile eta partidistari eusteko hain zuzen ere bazterkeria eta ilegalizazioa bultzatu beharra dute testua onartu duten alderdiek.

Euskal Herrian, 2011ko martxoaren 16an

El Comité de Empresa de ETB sobre la censuradora proposición no de ley aprobada por el parlamento de Gasteiz

El 28 de febrero el Parlamento de Gasteiz ha aprobado una proposición no de ley que profundiza en la exclusión en los informativos y programaciones de EITB. El documento consta de tres puntos totalmente fuera de lugar.

Comienza por reconocer el cambio del tratamiento informativo de EITB. Es decir, alaba la exclusión en un medio de comunicación público de una parte de la sociedad vasca (tanto política como social y territorial) y la negación de una información plural, objetiva y contrastada. De paso, se quebranta el derecho a la información que tiene la sociedad.

Continúa, en lugar de impulsar el proceso incipiente por un proceso de normalización y democracia en Euskal Herria, tomando la vía opuesta haciendo un llamamiento a EITB para continuar apoyando la estrategia de ilegalización y exclusión.

Termina subrayando varios conceptos: «legitimidad, democracia, servicio público de información, profesionalidad, veracidad, independencia, interés informativo, información honesta y veraz...». Siguiendo fielmente los manuales de comunicación neoliberales, se pretende resaltar lo contrario de lo que se hace o acuerda. Necesitan engañar a la sociedad y auto-convencerse.

Los partidos que han acordado el texto ven imprescindible impulsar la exclusión y la ilegalización, para mantener su estrategia integracionista y partidista.

Euskal Herria, 16 de marzo de 2011