Hemen zaude

JASONE AGIRRE: EiTBri uko folio bitan

Sekula ere ez dut ahaztuko euskaraz ikusi nuen lehen filma. ETB-n izan zen, eta 1983. urtea izango zen seguruenez, emititzen hasi berria zen eta Euskal Telebista. Gogoratzen dut deigarriena egin zitzaidana izan zela mutiko beltz bat, filmeko protagonista, euskaraz entzutea, sasoi hartan Euskal Herrian arraza beltzeko oso jende gutxi bizi zelako. Baina gogoan daukat ere orduan lehen aldiz sentitu nuela euskarak etxeko txokotik, edota eskolatik haratago, entretenitzeko ere balio zuela, eta telebista bezalako medio batean erabiltzeko estatus nahikoa zeukala. Euskara bazela zer, gu baginela nor. Prestigioa, beste berba batzuetan. Gainera, orduan hasi ginen Euskal Herriko bazter ezberdinetako kontuak ezagutzen, geure burua bertan ikusten, elkarren berri izaten. Izan ere, horretarako sortu zen Euskal Telebista: geure hizkuntza, gure kultura, gure herri nortasuna indartzeko. Hori zen, behintzat, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Legebiltzarrak emana zion mandatua.

Egun hartan amestu ere ezin izango nuen egin handik urte gutxira bertan lan egingo nuenik, eta oso pozik gainera. Asko zor diot ETBri. Eta asko maite dut. Ni neu naizena ezin izango nintzateke izan bertan egin ditudan urte guztiak aintzakotzat hartu barik. Eta herri hau ere, ausartuko nintzateke esaten, ez litzateke gaur egun den bezalakoa izango ETB sortu izan ez balitz.

Jakina, ez da lan erraza izan ETBrena. Ni neu, esaterako, albistegietan egin izan den lanaren lekukoa izan naiz; ikusi dut zelan sortzen den berezko hizkuntza bat, estilo bat, egiteko modu bat. Eta berdin beste arlo askotan, lan handia eginez, langile eta arduradun askoren indarrarekin, aurrera egin du Euskal Irrati Telebistak, sasoi berrietara moldatuz, eraldatuz, egokituz... harik eta ikus-entzunezkoen mundua irauli den arte.

Ehunka telebista kate agertu ziren lehenengo, gero Internetek milaka edukitarako atea zabaldu, eta ikus-entzunezkoak kontsumitzeko era aldatu egin da. Albistegiek lehen zeukaten esklusibotasuna galdu dute eta orain beste hainbat informazio iturrirekin lehiatu behar dira. Audientziek behera egin dute eta, ondorioz, publizitatetik zetozen irabaziak murriztu dira. Lana digitalizatu egin da eta lehengo antolaketak ez du balio. Gobernantza modu batzuk ere zaharkituta geratu dira. Euskara bihurtu da EiTBk lehiarako duen elementu bereizgarri bakarra.

Horregatik guztiagatik, EAEko Legebiltzarrak EiTB modu integralean erreformatzeko proposamena egingo zuen ponentzia sortu zuen 2017ko otsailean, eta bertan aritu naiz lanean EH Bilduren izenean, gainontzeko alderdien ordezkariekin batera. Ponentzia izaera duenez, ateak itxita egiten da lana, konfiantza eremuan irabaziz, baina gardentasunean galduz.

Gogor ekin genion lanari. Prozesu parte-hartzailea izan zedin ahalegin handia egin genuen gure aldetik, azkenean izan ez bazen ere guk geuk beharrezkotzat ikusten genuen neurrikoa.

Hala ere, 1.000 lagunetik gora hartu zuten parte EHUk eta Euskalitek eginiko barne eta kanpo inkesta eta focus group-etan, eta 900 lagunek erantzun zuten soziometroak iazko urtarrilean hedabideen inguruan egin zuen inkesta.

Horrez gain, 20 aditutik gora pasa dira EiTBren ponentziatik erreformarako euren proposamenak eta neurriak aurkezteko.

Hiru urteko lanean ehunka ordu eta milaka folio...

Hori informazio hori guztia, iritzi guztiak batuta, eta aurreikusitako epeak gaindituta, azken fasera pasatu ginen, ondorioen lanketara. Lan hori ponentziako presidenteari dagokio, EAJrena da presidentzia, eta beraz, bere eskuetan utzi genuen irizpena, ondorio nagusiak idaztea.

Iazko abenduaren 10ean jaso genuen txostena. Hamar ondorio. Folio bi. Kantitatea, hala ere, gutxienekoa da. Lerro bakar batek iraultza bat eragin lezake. Zoritxarrez, ez da txosten honen kasua. Zur eta lur geratu ginen lehenengo; berriro irakurri ostean, haserre.

Haserre errespetu falta bat delako Legebiltzarrari, herritarrei, ponentzian parte hartu eta hainbat neurri proposatu dituzten adituei, ikus-entzunezko sektoreari, EiTBko langileei... inteligentziari berba bakarrean esatekotan.

Folio bi, hamar ondorio, baina bakar bat ere aldaketa ekarriko lukeenik. Zantzurik ere ez. Ideia berririk ez, eta ausardia… zer esanik ez. Betikoa betikotzeko ondorioak dira, antzuak, EiTBk hain beharrezkoa duen eraldaketarako balio ez dutenak.

Ez dugu uste utzikeriagatik izan denik. Okerragoa da. Irizpen horrek erakusten du EAJk ez duela ezer aldatzeko asmorik, EiTB dagoen bezala utzi nahi duela sasoi berrietara egokitzea baino, Europako beste herrialdeetan egin duten bezala.

Konformismoa eskaini digute berriro ere, baina gu ezin gara konformatu, EH Bildun ez behintzat, uste dugulako arriskuak hartuko dituen komunikabide publiko bat merezi dugula, kalitatezkoa, beti hobetzeko prest egongo dena, ilusioz. Horregatik ponentzian jasotako guztiarekin EiTBren eredu berri baterako gure proposamena landu dugu, neurri zehatzekin. Posiblea delako, baina batez ere beharrezkoa delako herritar guztiak harro sentiaraziko gaituen komunikabide publiko bat. Amaitu da beti hausnarrean ibiltzeko sasoia, ekinean hastekoa heldu da.

Jasone Agirre - EHBILDUko parlamentaria

Nunca olvidaré la primera película que vi en euskara. Fue en ETB 1, probablemente en 1983, cuando Euskal Telebista acababa de empezar sus emisiones. Recuerdo que lo que más me llamó la atención fue escuchar en euskara a un chico negro, protagonista de la película, porque en aquella época en Euskal Herria vivía muy poca gente de raza negra. Pero también recuerdo que entonces sentí por primera vez que el euskara servía también para entretener más allá del ámbito del hogar y la escuela, que tenía estatus suficiente para ser utilizado en un medio como la televisión. Que el euskara tenía entidad propia, que también nosotras éramos quién. Prestigio, en una sola palabra. Además, entonces empezamos a conocer historias de los distintos lugares de Euskal Herria, a vernos y reconocernos en aquel nuevo canal, a saber unas de otras. Porque para eso se creó Euskal Telebista: para fortalecer nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra identidad como país. Al menos ese era el mandato que le había dado el Parlamento de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Aquel día no hubiera podido ni soñar que trabajaría allí a los pocos años, y encantada además. Le debo mucho a ETB. Y le tengo mucho cariño. No podría ser lo que soy sin tener en cuenta todos los años que he estado allí. Y me atrevería a decir que tampoco este pueblo sería como es hoy en día si en su momento no se hubiera creado ETB.

Por supuesto, la de ETB no ha sido tarea fácil. Yo misma, por ejemplo, he sido testigo del trabajo que se ha hecho en los informativos; he visto cómo se crea un lenguaje propio, un estilo, una forma de hacer. Y lo mismo en muchos otros ámbitos, con mucho trabajo, con la fuerza de muchas personas, tanto trabajadoras como responsables de las distintas áreas, Euskal Irrati Telebista ha ido avanzando, transformándose, adaptándose a los nuevos tiempos, a lo que ha sido la revolución del mundo audiovisual.

Primero aparecieron cientos de cadenas de televisión, luego internet abrió la puerta a miles de contenidos, la forma de consumir productos audiovisuales ha cambiado. Los informativos han perdido la exclusividad que tenían antaño y ahora tienen que competir con diferentes fuentes de información. Las audiencias han descendido y, en consecuencia, se han reducido los beneficios provenientes de la publicidad. El trabajo se ha digitalizado y la organización anterior no sirve. Algunas formas de gobernanza también han quedado obsoletas. El euskara se ha convertido en el único elemento diferencial de EiTB a la hora de competir.

Por todo ello, en febrero de 2017 el Parlamento de la CAV creó la ponencia que se iba a encargar de elaborar una propuesta para una reforma integral de EiTB. En esa ponencia he trabajado en nombre de EH Bildu junto con representantes del resto de partidos. Dado su carácter de ponencia, en ella hemos trabajado a puerta cerrada, ganando en el terreno de la confianza, pero perdiendo en transparencia.

Nos pusimos manos a la obra e hicimos un gran esfuerzo por nuestra parte para que fuera un proceso participativo, aunque al final no lo fue en la medida en que nosotras considerábamos necesario.

No obstante, más de 1.000 personas participaron en las encuestas internas y externas y focus group realizadas por la UPV y Euskalit, y 900 más respondieron a la encuesta sobre medios de comunicación realizada por el Sociómetro en enero del año pasado.

Además, más de veinte personas expertas han pasado por la ponencia para presentar sus propuestas y reflexiones para esa reforma de EiTB.

Tres años de trabajo, cientos de horas y miles de folios…

Con toda esa información, con todas las opiniones, superados los plazos previstos, pasamos a la fase final, a la elaboración de las conclusiones, una labor que le correspondía a la presidenta de la ponencia, del PNV. Por lo tanto, dejamos en sus manos el dictamen, la redacción de las principales conclusiones.

Recibimos el dictamen el pasado diez de diciembre. Diez conclusiones. Dos folios. La cantidad es lo de menos porque una sola línea puede traer consigo una revolución, pero, lamentablemente, no es el caso de este informe. Primero nos quedamos atónitas, después de leerlo otra vez, indignadas.

Indignadas porque es una falta de respeto al Parlamento, a la ciudadanía, a las y los expertos que han participado y propuesto medidas en la ponencia, al sector audiovisual, a la plantilla de EiTB. Una falta de respeto y un insulto a la inteligencia.

Dos folios, diez conclusiones, pero ni una sola que implique algún cambio. Ni siquiera un indicio. Nada de ideas nuevas ni, por supuesto, de atrevimiento. Son conclusiones para perpetuar lo de siempre, estériles, inservibles para la transformación que tanto necesita EiTB.

No creemos que haya sido por dejadez. Es peor. Ese dictamen demuestra que el PNV no tiene intención de cambiar nada, que quiere dejar EiTB tal y como está, en vez de adaptarse a los nuevos tiempos como han hecho en otros países europeos.

Nos han vuelto a ofrecer conformismo, pero nosotras no nos podemos conformar, no al menos en EH Bildu, porque creemos que nos merecemos un medio de comunicación público que asuma riesgos, que sea de calidad, que esté siempre dispuesto a mejorar, con ilusión. Por eso, con todo lo recogido en la ponencia hemos elaborado nuestra propuesta para un nuevo modelo de EITB, con medidas concretas. Porque es posible, pero sobre todo porque es necesario un medio de comunicación público que nos haga sentir orgullosas a todas las personas de este país. Ha terminado el tiempo de la reflexión permanente, ha llegado el momento de actuar.

Jasone Agirre - Parlamentaria EHBILDU